Archive for Aralık, 2011

ORACLE HR USER

   Oracle HR user’ını anlatmamın sebebi de Oracle Dual tablosunda olduğu gibi örneklerimizin çogunu bu user üzerinden yapmamızdır.HR user’ı Oracle 11G Express Edition’u kurduğumuzda otomatikman veritabanımızda HR adlı bir user oluşturuyor ve içine birtakım tablolar,oracle nesneleri atıp bu nesnelerin içine de veriler ekliyor.Peki oracle neden böyle bir user oluşturup içine bir takım veriler atmakla ugraşıyo bunun sebebi Oracle’ın Oracle Express Edition versiyonu yani daha ziyade oracle’ı yeni öğrenmeye başlayanların kullandığı eğitim için olan versiyonu,oracle’ı yeni öğrenirken yapmak istediğimiz bir çok örnek için tek tek oracle nesneleri oluşturmak yerine oracle bize kendisinin oluşturduğu ve her türlü örneği üzerinde deneyebileceğimiz bir user oluşturuyor ve bizi her örnek için nesne oluşturdurmakla ugraştırdırmıyor.
NOT : Oracle’ı ilk kurduğumuzda HR adlı user’ımıza giremeyiz çünkü unlock(kilitlidir),bunu aşmak için ise SYS adlı user’dan girer HR adlı user’ımızı LOCK(açık) hale getiririz.Bunun için gereken kod parçası ;

alter user hr acoount unlock ;

Şimdi birazda HR adlı user’mızın içine bakalım; (continue reading…)

5,875 total views, 4 views today


ORACLE DUAL TABLE

   Oracle’daki dual tablosunu anlatmamın sebebi bundan sonraki anlatacağım konularda örneklerimin genelini bu tabloyu kullanarak yapmamdır.Gelelim Oracle dual tablosuna oracle dual tablosunu Oracle firması sistem değişkenlerini veya ifadeleri hesaplamamız için kendisi oluşturmuştur.

 • Dual Table Oracle da Data Dictionary oluşturulurken üretilen bir tablodur.
 • Tablonun sahibi  Oracle’daki SYS kullanıcısıdır fakat her kullanıcıyada erişim hakkı verilmiştir. (Yani hangi user’dan girersek girelim dual tablosundan faydalanabiliriz)
 • Oracle dual tablosunun bir sütunu ve bir kaydı vardır. DUMMY isimli , VARCHAR2(1) veri tipinden oluşan bir sütuna sahiptir ve bu sütunun içindede de sadece x verisi vardır. (continue reading…)

10,573 total views, 15 views today


Java Operatörler

Merhaba arkadaşlar bu yazımda Java programlama dilinde kullanılan operatörleri anlatmaya çalışacagım.

Operatör bütün programlama dillerinde bulunan ve programlar da kullanılan degişkenler ve nesnelerin
degerleri üzerinde çeşitli degişiklikler yapabilmek için kullanılan
elemanlardır.Yapacagımız işlem operatörle gerçekleşiyorsa  “en hızlı ve verimli” ancak bu şekilde yapılır diyebiliriz.

NOT : Yapacagımız işlemler yalnızca bir operatör ile
gerçekleşmiyorsa ya bir grup operatörün biraraya getirilmesiyle ya da o
işlemi gerçekleştirecek method yazılmasıyla işlemi gerçekleştiririz.

Javada’ki operatörleri yaptıkları işe göre aşagıda ki gibi sınıflandırabiliriz ;

 1. Atama operatörü(=)
 2. Aritmetik operatörler(+ , – , * , / , %)
 3. Aritmetik artırma ve eksiltme operatörleri(++ , –)
 4. Aritmetik atama operatörleri(+=  ,-= , *- , /= , %=)
 5. İlişkisel operatörler(< , > , >=  ,<=  , == , !=)
 6. Mantıksal operatörler(AND,OR,XOR,NOT)
 7. Bit tabanlı(Bitwise) operatörler(& , | , ^ , ~ , << , >>)
 8. ?:   operatörü

Operatörler üzerinde işlem yaptıkları degişken/sabit sayısına göre
bir adet degişkene ihtiyaç duyan operatörlere tekli operatör(unary
operator), iki adet degişkene ihtiyaç duyan operatörlere ikili
operatör(binary  operator) ve üç adet degişkene ihtiyaç duyan
operatörlere(?:) üçlü operatör denilir. (continue reading…)

13,811 total views, 24 views today


Java da Veri Tipleri,Degişkenler,Tip Dönüşümleri

Merhaba arkadaşlar bu benim Java da ilk yazım java kısmında ki yazılarımı yeni başlayan arkadaşları da düşünerek javanın en temel konularından başlayarak elimden geldigince sıralı olarak yazmaya çalışacagım.Bu yazımda ise java da ki veri tiplerinden ,degişkenlerden ve veri tiplerinin birbirine dönüşümünden bahsedecegim.

Veri tipleri verilerin(tamsayılar,ondalıklı sayılar,harfler vb.) bilgisayar üzerinde ki modellemesidir diyebiliriz.Veri tipleri tüm programlama dillerinde vardır fakat her programlama dili veri tiplerini farklı şekilde yorumlayabilir.Veri tipinin özelligi ise bellekte tuttukların alanın sabit olmasıdır diyebiliriz.

Veri tiplerini degişken tanımlarken kullanırız ve java’da tip-güvenli(type-safe) bir dil oldugu için degişken oluştururken mutlaka veri tipini belirtmek zorundayız.Java’da veri tipleri 3’e ayrılır.Bunlar ;

 • İlkel(Primitif) teri tipleri
 • Referans tipler
 • Null Veri tipi

Veri tipi kavramını biraz daha açacak olursak.Eski programlama dillerinde veri tipleri ait oldukları programlama diline gömülü(built-in-types) ögelerdi,her bir veri tipi bir anahtar sözcük ile belirtilirdi.

Ama Java gibi neseneye yönelimli programlama dillerinde veri tiplerinin hepsi bir sınıftır ancak çok sık kullanıldıkları için Java bazı veri tiplerine ayrıcalık tanır bu türden veri tiplerine temel(primitif) veri tipleri denir.Java dili bu veri tiplerine onlara ait nesneler yaratılmaksızın kullanılmasına olanak saglar. (continue reading…)

29,802 total views, 14 views today


 • Sertifikasyon • Etiketler

 • Topluluklar

                   
                   
 • Live Traffic Feed

  Feedjit Widget
 • Copyright © 1996-2010 Mustafa Bektaş Tepe. All rights reserved.
  Türkçeleştirme Blogizma | AltyapıWordPress
  Takip Et

  Her yeni yazı için posta kutunuza gönderim alın.

  Diğer takipçilere katılın: