Archive for Mayıs, 2014

CRS-4013: This command is not supported in a single-node configuration

Merhaba single node yapıda ki bir cluster sistemi durdururken aldıgım bir hatadan ve çözümünden bahsedecegim.

Hata aşagıda da görüldügü gibi,cluster servislerini durdurmaya çalışırken alıyorum.Hataya baktıgımız da hatanın nedeni olarak single instance bir cluster yapının bu şelkilde durdurulamayıcagı ile ilgilidir.Hata aşagıda ki gibidir.

[root@asm-test ~]# /u01/app/11.2.0/grid/bin/crsctl stop crs
CRS-4013: This command is not supported in a single-node configuration.
CRS-4000: Command Stop failed, or completed with errors.

Bunun çözümü olarak cluster servisini single node oldugunda aşagıda ki gibi kapatmalıyız.

[root@asm-test ~]# /u01/app/11.2.0/grid/bin/crsctl stop resource -all
CRS-2500: Cannot stop resource ‘ora.diskmon’ as it is not running
CRS-2500: Cannot stop resource ‘ora.ons’ as it is not running
CRS-2673: Attempting to stop ‘ora.LISTENER.lsnr’ on ‘asm-test’
CRS-2673: Attempting to stop ‘ora.evmd’ on ‘asm-test’
CRS-2673: Attempting to stop ‘ora.DGDATA.dg’ on ‘asm-test’
CRS-2673: Attempting to stop ‘ora.DGFRA.dg’ on ‘asm-test’
CRS-2673: Attempting to stop ‘ora.DGINDEX.dg’ on ‘asm-test’
CRS-2673: Attempting to stop ‘ora.asmorcl.db’ on ‘asm-test’
CRS-2677: Stop of ‘ora.DGINDEX.dg’ on ‘asm-test’ succeeded
CRS-2677: Stop of ‘ora.evmd’ on ‘asm-test’ succeeded
CRS-2677: Stop of ‘ora.LISTENER.lsnr’ on ‘asm-test’ succeeded
CRS-2677: Stop of ‘ora.DGDATA.dg’ on ‘asm-test’ succeeded
CRS-2677: Stop of ‘ora.DGFRA.dg’ on ‘asm-test’ succeeded
CRS-2677: Stop of ‘ora.asmorcl.db’ on ‘asm-test’ succeeded
CRS-2673: Attempting to stop ‘ora.asm’ on ‘asm-test’
CRS-2677: Stop of ‘ora.asm’ on ‘asm-test’ succeeded
CRS-2673: Attempting to stop ‘ora.cssd’ on ‘asm-test’
CRS-2677: Stop of ‘ora.cssd’ on ‘asm-test’ succeeded
CRS-4000: Command Stop failed, or completed with errors.

NOT : Aynı durum single instance da start için de geçerlidir.

Yararlı olması Dilegiyle…
Yazar : Mustafa Bektaş Tepe

16,333 total views, 5 views today


Linux İşletim Sistemlerinde VNC Server Yapılandırması

Merhaba bu yazımda Linux İşletim Sistemine uzak bağlantı kurabilmek için VNC Server kurulumunu ve ayarlarını örnekle anlatacagım.
Ben örnegimi Oracle Enterprise Linux 6 üzerine yapacagım,diger dagıtımlarda da küçük degişiklikler hariç hemen hemen yapılan işlemler aynı.

 • Sistemize istegigimiz VNC server paketini kurarız.Ben tigervnc yazılımını tercih edecegim,bu paket OEL cd’sinin repo’sunda geldigi için tercih nedenim.
[root@***** yum.repos.d]# yum install tigervnc-server -y
Loaded plugins: refresh-packagekit, security
Setting up Install Process
Resolving Dependencies
–> Running transaction check
—> Package tigervnc-server.x86_64 0:1.1.0-5.el6 will be installed
–> Finished Dependency Resolution
Dependencies Resolved
========================================
========================================
Package Arch
Version Repository Size
========================================
========================================
Installing:
tigervnc-server x86_64
1.1.0-5.el6 Oracle 1.0 M
Transaction Summary
========================================
========================================
Install 1 Package(s)
Total download size: 1.0 M
Installed size: 2.6 M
Downloading Packages:
Running rpm_check_debug
Running Transaction Test
Transaction Test Succeeded
Running Transaction
Installing : tigervnc-server-1.1.0-5.el6.x86_64 1/1
Verifying : tigervnc-server-1.1.0-5.el6.x86_64 1/1
Installed:
tigervnc-server.x86_64 0:1.1.0-5.el6
Complete!
 • /etc/sysconfig/vncservers dosyayımızı düzenleriz.

vi /etc/sysconfig/vncservers

VNCSERVERS=”2:root 3:mustafa”

VNCSERVERARGS[2]=”-geometry 1280×1024 -nolisten tcp -localhost”

VNCSERVERARGS[3]=”-geometry 1280×1024″VNCSERVERS=”4:oracle”

VNCSERVERARGS[4]=”-geometry 1024×768 -depth 16″

Burada kullanılan 2,3,4 gibi numaralar kullanıcıya atanan numaralardır,mesela yukarıda ki örnekte 2’yi root kullanıcısına attık.

 • VNC Server parolasını yapılandırdııgmız kullanıcılar için belirliyoruz.Bizim örnegimiz de  “root”,“oracle” ve “mustafa” kullanıcıları için belirliyecegiz.
[root@***** ~]# vncpasswd
Password:
Password must be at least 6 characters – try again
Password:
Verify:
[root@***** ~]# su – oracle
[oracle@***** ~]$ vncpasswd
Password:
Verify:
[oracle@***** ~]$ su – mustafa
Password:
[mustafa@***** ~]$ vncpasswd
Password:
Verify:

VNC Server servisini başlatmak ve sunucumuz yeniden başladığında otomatik açılması için gerekli komutları çalıştırıyoruz.

/etc/init.d/vncserver start
chkconfig vncserver on

NOT : VNC paketini kurduktan sonra “/etc/sysconfig/vncservers” dosyasında degişiklik yapmadan da vnc baglantısı yapabiliriz.Örnek verecek olursak ;

 • Hangi kullancıya vnc ile baglanmak istersek o kullanıcıya girer aşagıda ki gibi bir komut çalıştırdıgımız da bir tane vnc servis oluşturmuş oluruz ve bu servis aracılıgı ile sunucuya vnc ile baglanabiliriz.
vncserver -geometry 1024x768 -depth 16 :4
 • VNC’yi kullanabilmemiz için vnc servisi oluşturdugumuz kullanıcıya bir de şifre oluşturmamız dogru olacaktır.
vncpasswd 
 • Oluşturdumuz vnc servisini öldürmek için aşagıda ki komutu kullanabiliriz.
vncserver -kill :4

NOT : VNCSERVER komutu hakkında daha ayrıntılı bilgi almak için aşagıda ki komutları kullanabiliriz.

man vncserver
vncserver --help

NOT : VNC Client aracılıgı ile VNC Server’a baglanmak;
Linux için ;

vncviewer machine-name:portnumber
vncviewer 192.168.1.150:4

Windows için ;

VNC Client

Yararlı olması Dilegiyle…
Yazar : Mustafa Bektaş Tepe

2,925 total views, 2 views today


VNC (Virtual Network Computing)

VNC

VNC (Virtual Network Computing) kendi bilgisayarınızdan (istemci) uzaktaki bir bilgisayarın (sunucu) masaüstünü görüntüleyip, fare ve klavye aracılığı ile eriştiğiniz bilgisayar üzerinde denetim sağlayabileceğiniz grafiksel bir istemci/sunucu yazılımıdır. VNC ile iki bilgisayar arasında kolayca masaüstü paylaşımı sağlanabilir.

VNC klavye ve fare hareketlerini, kullandığı RFB (Remote Frame Buffer) protokolü sayesinde bir bilgisayardan, ağ (veya İnternet) üzerinde bulunan diğer hedef bilgisayara gönderip, diğer bilgisayarda meydana gelen gelişmeleri de görüntüsel olarak geri alır.

RFB (Remote FrameBuffer), grafik arayüzlerine uzaktan erişimi sağlayan basit bir protokoldür, ve “framebuffer” (kare kare) seviyesinde işlediği için X11, Windows, Macintosh (Mac OS X) ve Linux işletim sistemlerinin de dahil olduğu grafik arayüze sahip tüm işletim sistemlerinde kullanılabilmektedir. VNC ve türevlerinde kullanılmakta olan RFB, çok basit bir protokol olarak yola çıkmış olmasına rağmen, dosya paylaşımı, gelişmiş sıkıştırma ve güvenlik teknikleri gibi ileri düzey ek özellikleri destekleyecek şekilde geliştirilmiştir.

VNC Yazılımları Geliştiren Firmalar

VNC Cambridge de AT&T labarutarında ve Oracle araştırma labarutarında BSD(Berkeley Software Distribution) benzeri bir lisans ile geliştirilmeye başlandı günümüzde ise bir çok firma GNU( GNU General Public License-Genel Kamu Lisansı) lisansı ile VNC yazılımı geliştirmektedir.

 • TigerVNC
 • RealVNC
 • TightVNC
 • UltraVNC
 • LibVNCServer
 • SPICE
 • PocketVNC
 • GoverlanVNC
 • Chicken (of the VNC)
 • JollysFastVNC
 • SmartCode VNC Web Access
 • Mocha VNC Lite

(continue reading…)

3,550 total views, no views today


Veritabanı TEMP Tablespace Bilgisi için Script

Merhabalar aşağıda ki sorgu veritabanımızda ki temp tablespaceler hakkında ayrıntılı bilgi veriyor.

SET PAGESIZE 60
SET LINESIZE 300
COL TABLESPACE_NAME FOR a40
COL TS_Size FOR 999999999.99
COL ALLOCATED_Size FOR 999999.99
COL FREE_Size FOR 999999

SELECT TABLESPACE_NAME,
    TABLESPACE_SIZE / 1024 / 1024 / 1024 TS_Size,
    ALLOCATED_SPACE / 1024 / 1024 / 1024 ALLOCATED_Size,
    FREE_SPACE / 1024 / 1024 / 1024 FREE_Size
 FROM dba_temp_free_space;

Yararlı olması Dilegiyle…
Yazar : Mustafa Bektaş Tepe

286 total views, no views today


Oracle Veritabanında Alınan RMAN Yedeklerinin Listesi

Bundan önce alınan rman yedeklerinin listesini veren yararlı bir script.

SET LINES 110
SET PAGES 20
COLUMN "Start Data" FOR a20
COLUMN "End Date" FOR a20
COLUMN "Time Minute" FORMAT a15
COLUMN status FORMAT a11
COLUMN input_bytes_display FORMAT a10
COLUMN output_bytes_display FORMAT a10

TITLE CENTER RMAN_Backup_List_REPORT SKIP 2

 SELECT TO_CHAR (start_time, 'YYYY.MM.DD HH24:MI:SS') "Start Data",
     TO_CHAR (end_time, 'YYYY.MM.DD HH24:MI:SS') "End Date",
     TO_CHAR (ROUND ( (end_time - start_time) * 24 * 60)) || ' dk'
      "Time Minute",
     status,
     input_type,
     input_bytes_display,
     output_bytes_display
  FROM V$RMAN_BACKUP_JOB_DETAILS
  WHERE (start_time BETWEEN (SYSDATE - 12) AND (SYSDATE))
ORDER BY start_time;

Yararlı olması Dilegiyle…
Yazar : Mustafa Bektaş Tepe

2,084 total views, 2 views today


Veritabanı Tablespace Bilgisi için Script

Merhabalar aşagıda ki sorgu veritabanımızda ki tablespaceler hakkında ayrıntılı bilgi veriyor.

Sorgu 1 :

SET LINES 250 PAGES 100 FEEDBACK OFF
COLUMN tablespace_name    FORMAT a30       HEADING 'Tablespace|(TBS)|Name'
COLUMN autoextensible     FORMAT a6       HEADING 'Can|Auto|Extend'
COLUMN files_in_tablespace  FORMAT 999       HEADING 'Files|In|TBS'
COLUMN total_tablespace_space FORMAT 99,999,999,999 HEADING 'Total|Current|TBS|Space'
COLUMN total_used_space    FORMAT 99,999,999,999 HEADING 'Total|Current|Used|Space'
COLUMN total_tablespace_free_space FORMAT 99,999,999,999 HEADING 'Total|Current|Free|Space'
COLUMN total_used_pct       FORMAT 999.99   HEADING 'Total|Current|Used|PCT'
COLUMN total_free_pct       FORMAT 999.99   HEADING 'Total|Current|Free|PCT'
COLUMN max_size_of_tablespace   FORMAT 99,999,999,999 HEADING 'TBS|Max|Size'
COLUMN total_auto_used_pct     FORMAT 999.99   HEADING 'Total|Max|Used|PCT'
COLUMN total_auto_free_pct     FORMAT 999.99   HEADING 'Total|Max|Free|PCT'
 
TTITLE LEFT _date CENTER Tablespace SPACE Utilization Status REPORT SKIP 2
 
WITH tbs_auto
   AS (SELECT DISTINCT tablespace_name, autoextensible
      FROM dba_data_files
     WHERE autoextensible = 'YES'),
   files
   AS ( SELECT tablespace_name,
         COUNT (*) tbs_files,
         SUM (BYTES) total_tbs_bytes
       FROM dba_data_files
     GROUP BY tablespace_name),
   fragments
   AS ( SELECT tablespace_name,
         COUNT (*) tbs_fragments,
         SUM (BYTES) total_tbs_free_bytes,
         MAX (BYTES) max_free_chunk_bytes
       FROM dba_free_space
     GROUP BY tablespace_name),
   AUTOEXTEND
   AS ( SELECT tablespace_name, SUM (size_to_grow) total_growth_tbs
       FROM ( SELECT tablespace_name, SUM (maxbytes) size_to_grow
            FROM dba_data_files
           WHERE autoextensible = 'YES'
          GROUP BY tablespace_name
          UNION
           SELECT tablespace_name, SUM (BYTES) size_to_grow
            FROM dba_data_files
           WHERE autoextensible = 'NO'
          GROUP BY tablespace_name)
     GROUP BY tablespace_name)
SELECT a.tablespace_name,
    CASE tbs_auto.autoextensible WHEN 'YES' THEN 'YES' ELSE 'NO' END
     AS autoextensible,
    files.tbs_files files_in_tablespace,
    files.total_tbs_bytes / 1024 / 1024 total_tablespace_space,
    (files.total_tbs_bytes - fragments.total_tbs_free_bytes) / 1024 / 1024
     total_used_space,
    fragments.total_tbs_free_bytes / 1024 / 1024
     total_tablespace_free_space,
    ( ( (files.total_tbs_bytes - fragments.total_tbs_free_bytes)
     / files.total_tbs_bytes)
    * 100)
     total_used_pct,
    ( (fragments.total_tbs_free_bytes / files.total_tbs_bytes) * 100)
     total_free_pct,
    AUTOEXTEND.total_growth_tbs / 1024 / 1024 max_size_of_tablespace,
    ( ( (AUTOEXTEND.total_growth_tbs
      - (AUTOEXTEND.total_growth_tbs - fragments.total_tbs_free_bytes))
     / AUTOEXTEND.total_growth_tbs)
    * 100)
     total_auto_used_pct,
    ( ( (AUTOEXTEND.total_growth_tbs - fragments.total_tbs_free_bytes)
     / AUTOEXTEND.total_growth_tbs)
    * 100)
     total_auto_free_pct
 FROM dba_tablespaces a,
    files,
    fragments,
    AUTOEXTEND,
    tbs_auto
 WHERE   a.tablespace_name = files.tablespace_name
    AND a.tablespace_name = fragments.tablespace_name
    AND a.tablespace_name = AUTOEXTEND.tablespace_name
    AND a.tablespace_name = tbs_auto.tablespace_name(+)
	  order by 10 desc;

Sorgu 2 : 

SET PAGESIZE 200
SET LINESIZE 250
COLUMN "Tablespace Name" FORMAT a40
COLUMN "TS Used Size GB" FORMAT 999999
COLUMN "TS Allocate Size GB" FORMAT 999999
COLUMN "TS Free Size GB" FORMAT 999999
COLUMN "TS Allocate Occupancy %" FORMAT 999999
COLUMN "TS Max Size GB" FORMAT 999999
COLUMN "TS Max Free Size GB" FORMAT 999999
COLUMN "TS Max Occupancy %" FORMAT 999999

SELECT TS.name "Tablespace Name",
     ROUND (
      ( (SUM (df.bytes))
       - (SELECT SUM (fs.bytes)
         FROM dba_free_space fs, dba_data_files df
         WHERE FS.FILE_ID = DF.FILE_id AND FS.TABLESPACE_NAME = TS.name))
      / 1024
      / 1024
      / 1024)
      "TS Used Size GB",
     ROUND (SUM (df.bytes) / 1024 / 1024 / 1024) "TS Allocate Size GB",
     (SELECT ROUND (SUM (fs.bytes) / 1024 / 1024 / 1024)
      FROM dba_free_space fs, dba_data_files df
      WHERE FS.FILE_ID = DF.FILE_id AND FS.TABLESPACE_NAME = TS.name)
      "TS Free Size GB",
     ROUND (
      100
      - ( (SELECT SUM (fs.bytes)
          FROM dba_free_space fs, dba_data_files df
         WHERE FS.FILE_ID = DF.FILE_id
            AND FS.TABLESPACE_NAME = TS.name)
        / ( (SUM (df.bytes)) / 100)))
      "TS Allocate Occupancy %",
     ROUND (SUM (df.maxbytes) / 1024 / 1024 / 1024) "TS Max Size GB",
     ROUND (
      (SUM (df.maxbytes)
       - ( ( (SUM (df.bytes))
         - (SELECT SUM (fs.bytes)
            FROM dba_free_space fs, dba_data_files df
           WHERE FS.FILE_ID = DF.FILE_id
              AND FS.TABLESPACE_NAME = TS.name))))
      / 1024
      / 1024
      / 1024)
      "TS Max Free Size GB",
     ROUND (
      100
      - ( ( (SUM (df.maxbytes)
          - ( ( (SUM (df.bytes))
            - (SELECT SUM (fs.bytes)
               FROM dba_free_space fs, dba_data_files df
              WHERE FS.FILE_ID = DF.FILE_id
                 AND FS.TABLESPACE_NAME = TS.name)))))
        / ( (SUM (df.maxbytes)) / 100)))
      "TS Max Occupancy %"
  FROM v$tablespace ts, dba_data_files df
  WHERE TS.name = DF.tablespace_name
GROUP BY TS.name
ORDER BY 8 DESC;

Yararlı olması Dilegiyle…
Yazar : Mustafa Bektaş Tepe

1,636 total views, 2 views today


 • Sertifikasyon • Etiketler

 • Topluluklar

                   
                   
 • Live Traffic Feed

  Feedjit Widget
 • Copyright © 1996-2010 Mustafa Bektaş Tepe. All rights reserved.
  Türkçeleştirme Blogizma | AltyapıWordPress
  Takip Et

  Her yeni yazı için posta kutunuza gönderim alın.

  Diğer takipçilere katılın: