Archive for Haziran, 2014

ASM Instance Kullanan Uygulamaların Listesi

Merhaba Script ile ASM instance’ı kullanan uygulamaları listeleriz.

SET ECHO        OFF
SET FEEDBACK    6
SET HEADING     ON
SET LINESIZE    180
SET PAGESIZE    50000
SET TERMOUT     ON
SET TIMING      OFF
SET TRIMOUT     ON
SET TRIMSPOOL   ON
SET VERIFY      OFF

CLEAR COLUMNS
CLEAR BREAKS
CLEAR COMPUTES

COLUMN disk_group_name        FORMAT a25           HEAD 'Disk Group Name'
COLUMN instance_name          FORMAT a20           HEAD 'Instance Name'
COLUMN db_name                FORMAT a9            HEAD 'Database Name'
COLUMN status                 FORMAT a12           HEAD 'Status'

SELECT
    a.name              disk_group_name
  , c.instance_name     instance_name
  , c.db_name           db_name
  , c.status            status
FROM
    v$asm_diskgroup a JOIN v$asm_client c USING (group_number)
ORDER BY
    a.name
/

Yararlı olması Dilegiyle…
Yazar : Mustafa Bektaş Tepe

2,492 total views, no views today


ASM Disk Gruplarındaki Disklerin Listesi ve Disk Alanlarının Kullanımı

ASM disk gruplarında ki disklerin listesi,disk alanlarının doluluk oranı vs. veren script.

SET ECHO        OFF
SET FEEDBACK    6
SET HEADING     ON
SET LINESIZE    180
SET PAGESIZE    50000
SET TERMOUT     ON
SET TIMING      OFF
SET TRIMOUT     ON
SET TRIMSPOOL   ON
SET VERIFY      OFF

CLEAR COLUMNS
CLEAR BREAKS
CLEAR COMPUTES

COLUMN disk_group_name        FORMAT a25           HEAD 'Disk Group Name'
COLUMN disk_file_path         FORMAT a30           HEAD 'Path'
COLUMN disk_file_name         FORMAT a20           HEAD 'File Name'
COLUMN disk_file_fail_group   FORMAT a20           HEAD 'Fail Group'
COLUMN total_gb               FORMAT 999,999,999   HEAD 'File Size (GB)'
COLUMN used_gb                FORMAT 999,999,999   HEAD 'Used Size (GB)'
COLUMN pct_used               FORMAT 999.99        HEAD 'Pct. Used'

BREAK ON report ON disk_group_name SKIP 1

COMPUTE sum LABEL ""              OF total_gb used_gb ON disk_group_name
COMPUTE sum LABEL "Grand Total: " OF total_gb used_gb ON report

SELECT
    NVL(a.name, '[CANDIDATE]')                       disk_group_name
  , b.path                                           disk_file_path
  , b.name                                           disk_file_name
  , b.failgroup                                      disk_file_fail_group
  , b.total_mb/1024                                       total_gb
  , (b.total_mb - b.free_mb)/1024                         used_gb
  , ROUND((1- (b.free_mb / b.total_mb))*100, 2)      pct_used
FROM
    v$asm_diskgroup a RIGHT OUTER JOIN v$asm_disk b USING (group_number)
ORDER BY
    a.name
/

Yararlı olması Dilegiyle…
Yazar : Mustafa Bektaş Tepe

1,802 total views, no views today


ASM Disk Gruplarının Listesi ve Disk Alanlarının Kullanımı

ASM disk gruplarının listesini,boyutunu,kullanımını,kullanım oranını vs. veren query aşagıdaki gibidir.

SET LINESIZE  145
SET PAGESIZE  9999
SET VERIFY    off
COLUMN group_name             FORMAT a20           HEAD 'Disk Group|Name'
COLUMN sector_size            FORMAT 99,999        HEAD 'Sector|Size'
COLUMN block_size             FORMAT 99,999        HEAD 'Block|Size'
COLUMN allocation_unit_size   FORMAT 999,999,999   HEAD 'Allocation|Unit Size'
COLUMN state                  FORMAT a11           HEAD 'State'
COLUMN type                   FORMAT a6            HEAD 'Type'
COLUMN total_gb               FORMAT 999,999,999   HEAD 'Total Size (GB)'
COLUMN used_gb                FORMAT 999,999,999   HEAD 'Used Size (GB)'
COLUMN pct_used               FORMAT 999.99        HEAD 'Pct. Used'

break on report on disk_group_name skip 1
compute sum label "Grand Total: " of total_gb used_gb on report

SELECT
    name                                     group_name
  , sector_size                              sector_size
  , block_size                               block_size
  , allocation_unit_size                     allocation_unit_size
  , state                                    state
  , type                                     type
  , total_mb/1024                                 total_gb
  , (total_mb - free_mb)/1024                     used_gb
  , ROUND((1- (free_mb / total_mb))*100, 2)  pct_used
FROM
    v$asm_diskgroup
ORDER BY
    name
/

Yararlı olması Dilegiyle…
Yazar : Mustafa Bektaş Tepe

2,067 total views, no views today


  • Sertifikasyon  • Etiketler

  • Topluluklar

                     
                     
  • Live Traffic Feed

    Feedjit Widget
  • Copyright © 1996-2010 Mustafa Bektaş Tepe. All rights reserved.
    Türkçeleştirme Blogizma | AltyapıWordPress
    Takip Et

    Her yeni yazı için posta kutunuza gönderim alın.

    Diğer takipçilere katılın: