Archive for Eylül, 2015

Veritabanındaki Archivelog İstatistikleri

Script 1 : Günlük çıkan archivelog ile ilgili istatistikler.

SELECT A.*, ROUND (A.Count# * B.AVG# / 1024 / 1024 / 1024) Daily_Avg_Gb
 FROM ( SELECT TO_CHAR (First_Time, 'YYYY-MM-DD') DAY,
         COUNT (1) Count#,
         MIN (RECID) Min#,
         MAX (RECID) Max#
      FROM v$log_history
    GROUP BY TO_CHAR (First_Time, 'YYYY-MM-DD')
    ORDER BY 1) A,
    (SELECT AVG (BYTES) AVG#,
        COUNT (1) Count#,
        MAX (BYTES) Max_Bytes,
        MIN (BYTES) Min_Bytes
     FROM v$log) B;

Script 2 : Saatlik olarak çıkan archivelog sayısı.

set lines 130;
set pages 1050;

 SELECT TO_CHAR (first_time, 'YYYY-MM-DD') day,
     TO_CHAR (SUM (DECODE (TO_CHAR (first_time, 'HH24'), '00', 1, 0)),'999')"00",
     TO_CHAR (SUM (DECODE (TO_CHAR (first_time, 'HH24'), '01', 1, 0)),'999')"01",
     TO_CHAR (SUM (DECODE (TO_CHAR (first_time, 'HH24'), '02', 1, 0)),'999')"02",
     TO_CHAR (SUM (DECODE (TO_CHAR (first_time, 'HH24'), '03', 1, 0)),'999')"03",
     TO_CHAR (SUM (DECODE (TO_CHAR (first_time, 'HH24'), '04', 1, 0)),'999')"04",
     TO_CHAR (SUM (DECODE (TO_CHAR (first_time, 'HH24'), '05', 1, 0)),'999')"05",
     TO_CHAR (SUM (DECODE (TO_CHAR (first_time, 'HH24'), '06', 1, 0)),'999')"06",
     TO_CHAR (SUM (DECODE (TO_CHAR (first_time, 'HH24'), '07', 1, 0)),'999')"07",
     TO_CHAR (SUM (DECODE (TO_CHAR (first_time, 'HH24'), '08', 1, 0)),'999')"08",
     TO_CHAR (SUM (DECODE (TO_CHAR (first_time, 'HH24'), '09', 1, 0)),'999')"09",
     TO_CHAR (SUM (DECODE (TO_CHAR (first_time, 'HH24'), '10', 1, 0)),'999')"10",
     TO_CHAR (SUM (DECODE (TO_CHAR (first_time, 'HH24'), '11', 1, 0)),'999')"11",
     TO_CHAR (SUM (DECODE (TO_CHAR (first_time, 'HH24'), '12', 1, 0)),'999')"12",
     TO_CHAR (SUM (DECODE (TO_CHAR (first_time, 'HH24'), '13', 1, 0)),'999')"13",
     TO_CHAR (SUM (DECODE (TO_CHAR (first_time, 'HH24'), '14', 1, 0)),'999')"14",
     TO_CHAR (SUM (DECODE (TO_CHAR (first_time, 'HH24'), '15', 1, 0)),'999')"15",
     TO_CHAR (SUM (DECODE (TO_CHAR (first_time, 'HH24'), '16', 1, 0)),'999')"16",
     TO_CHAR (SUM (DECODE (TO_CHAR (first_time, 'HH24'), '17', 1, 0)),'999')"17",
     TO_CHAR (SUM (DECODE (TO_CHAR (first_time, 'HH24'), '18', 1, 0)),'999')"18",
     TO_CHAR (SUM (DECODE (TO_CHAR (first_time, 'HH24'), '19', 1, 0)),'999')"19",
     TO_CHAR (SUM (DECODE (TO_CHAR (first_time, 'HH24'), '20', 1, 0)),'999')"20",
     TO_CHAR (SUM (DECODE (TO_CHAR (first_time, 'HH24'), '21', 1, 0)),'999')"21",
     TO_CHAR (SUM (DECODE (TO_CHAR (first_time, 'HH24'), '22', 1, 0)),'999')"22",
     TO_CHAR (SUM (DECODE (TO_CHAR (first_time, 'HH24'), '23', 1, 0)),'999')"23"
  FROM v$log_history
GROUP BY TO_CHAR (first_time, 'YYYY-MM-DD')
ORDER BY 1;

Yararlı olması Dilegiyle…
Yazar : Mustafa Bektaş Tepe

264 total views, no views today


Oracle OSWatcher Aracı

OSWatcher aracı belirli aralıklarla top, iostat,vmstat, netstat gibi komutlar ile üretilen verilerin analiz edilip saklanılıp raporlanması için geliştirilmiş bir araçtır.İçinde barındırdığı OSWg aracı ile analiz edilen verileri grafik olarak sunar.

OSWatcher aracı Oracle tarafından geliştirilmiştir ve metalink üzerinden (support.oracle.com) ücretsiz indirip kullanabilirsiniz. Metalink üzerinden (https://support.oracle.com) “OS Watcher Black Box User Guide [ID 301137.1]” isimli dokümanda bulunan oswbb733.tar isimli dosyayı indirelim.

1.Bu dosyayı WinSCP tarzı bir program ile Linux sunucumuza “oracle” kullanıcısı ile kopyalayalım.

2.tar dosyasını “oracle” kullanıcısı ile açalım.

[oracle@test-rac1 oswatcher]$ tar xvf /home/oracle/oswatcher/oswbb733.tar
oswbb/
oswbb/docs/
oswbb/docs/The_Analyzer/
oswbb/docs/The_Analyzer/OSWatcherAnalyzerOverview.pdf
oswbb/docs/The_Analyzer/oswbbaUserGuide.pdf
oswbb/docs/The_Analyzer/oswbba_README.txt
oswbb/docs/OSWatcher/
oswbb/docs/OSWatcher/oswbb_README.txt
oswbb/docs/OSWatcher/OSWatcherUserGuide.pdf
oswbb/Exampleprivate.net
oswbb/nfssub.sh
oswbb/stopOSWbb.sh
oswbb/call_du.sh
oswbb/iosub.sh
oswbb/OSWatcherFM.sh
oswbb/ifconfigsub.sh
oswbb/ltop.sh
oswbb/mpsub.sh
owbb/call_uptime.sh
oswbb/psmemsub.sh
oswbb/tar_up_partial_archive.sh
oswbb/oswnet.sh
oswbb/vmsub.sh
oswbb/call_sar.sh
oswbb/oswib.sh
oswbb/startOSWbb.sh
oswbb/Example_extras.txt
oswbb/oswsub.sh
oswbb/oswbba.jar
oswbb/OSWatcher.sh
oswbb/tarupfiles.sh
oswbb/xtop.sh
oswbb/src/
oswbb/src/Thumbs.db
oswbb/src/OSW_profile.htm
oswbb/src/tombody.gif
oswbb/src/missing_graphic.gif
oswbb/src/coe_logo.gif
oswbb/src/watch.gif
oswbb/src/oswbba_input.txt
oswbb/oswrds.sh
[oracle@test-rac1 oswatcher]$

NOT : OSWatcher ksh kabuğunda(shell) yazıldığı için sistemimizde ksh olması gerekmektedir. ksh olup olmadıgını anlamak için aşagıdaki komutdan yararlanabiliriz.

[root@test-rac1 ~]# rpm -qa | grep ksh
ksh-20100621-19.el6.x86_64

(continue reading…)

4,193 total views, no views today


 • Sertifikasyon • Etiketler

 • Topluluklar

                   
                   
 • Live Traffic Feed

  Feedjit Widget
 • Copyright © 1996-2010 Mustafa Bektaş Tepe. All rights reserved.
  Türkçeleştirme Blogizma | AltyapıWordPress
  Takip Et

  Her yeni yazı için posta kutunuza gönderim alın.

  Diğer takipçilere katılın: