SQL‘in açılımı Structured Query Language yani Yapılandırılmış Sorgu Dili anlamındadır.

SQL verileri yönetmek ve tasarlamak için kullanılan bir veritabanı yönetim sistemidir.SQL’i programlama dilleriyle karıştırmamalıyız. SQL sadece veritabanı ortamında verileri yönetmek için kullanılan bir alt dildir.SQL ile yalnızca ilişkisel veri tabanları(Relatianol Database Management System) üzerinde işlem yapılabilir ve SQL hemen hemen tüm veritabanlarının ortak dilidir.

  • Oracle
  • Sysbase
  • Microsoft SQL Server
  • DB2
  • Informix
  • MySQL
  • Microsoft Acces

(continue reading…)

Loading