Oracle HR user’ını anlatmamın sebebi de Oracle Dual tablosunda olduğu gibi örneklerimizin çogunu bu user üzerinden yapmamızdır.HR user’ı Oracle 11G Express Edition’u kurduğumuzda otomatikman veritabanımızda HR adlı bir user oluşturuyor ve içine birtakım tablolar,oracle nesneleri atıp bu nesnelerin içine de veriler ekliyor.Peki oracle neden böyle bir user oluşturup içine bir takım veriler atmakla ugraşıyo bunun sebebi Oracle’ın Oracle Express Edition versiyonu yani daha ziyade oracle’ı yeni öğrenmeye başlayanların kullandığı eğitim için olan versiyonu,oracle’ı yeni öğrenirken yapmak istediğimiz bir çok örnek için tek tek oracle nesneleri oluşturmak yerine oracle bize kendisinin oluşturduğu ve her türlü örneği üzerinde deneyebileceğimiz bir user oluşturuyor ve bizi her örnek için nesne oluşturdurmakla ugraştırdırmıyor.
NOT : Oracle’ı ilk kurduğumuzda HR adlı user’ımıza giremeyiz çünkü unlock(kilitlidir),bunu aşmak için ise SYS adlı user’dan girer HR adlı user’ımızı LOCK(açık) hale getiririz.Bunun için gereken kod parçası ;

alter user hr acoount unlock ;

Şimdi birazda HR adlı user’mızın içine bakalım;

*SQL> SELECT table_name from user_tables;
Dönen_Deger
REGIONS
LOCATIONS
DEPARTMENTS
JOBS
EMPLOYEES
JOB_HISTORY
COUNTRIES

Açıklama : HR user’indaki tabloları görüyoruz.

   Desc komutumuzla tablolarımızın içinde ki filtleri ve özelliklerini görelim.

NOT :Desc komutu describe komutunun kısaltılmış halidir.Tabloların,user’ların  filtlerini ögrenmek için kullanırız.(‘desc table_adı’ yazarsak table’daki bütün filtleri(sütunları) ,onların özelliklerini ve veritiplerini ögreniriz)

*SQL> desc regions;
Dönen_Deger

Name Null Type
REGION_ID NOT NULL NUMBER
REGION_NAME VARCHAR2(25)

Açıklama : HR user’ımızdaki regions tablosunun filtleri.

*SQL> desc locations;
Dönen_Deger

Name Null Type
LOCATION_ID NOT NULL NUMBER(4)
STREET_ADDRESS VARCHAR2(40)
POSTAL_CODE VARCHAR2(12)
CITY NOT NULL VARCHAR2(30)
STATE_PROVINCE VARCHAR2(25)
COUNTRY_ID CHAR(2)

Açıklama : HR user’ımızdaki locations tablosunun filtleri.

*SQL> desc departments;
Dönen_Deger

Name Null Type
DEPARTMENT_ID NOT NULL NUMBER(4)
DEPARTMENT_NAME NOT NULL VARCHAR2(30)
MANAGER_ID NUMBER(6)
LOCATION_ID NUMBER(4)

Açıklama : HR user’ımızdaki departments tablosunun filtleri.

*SQL>desc jobs;
Dönen_Deger

Name Null Type
JOB_ID  NOT NULL VARCHAR2(10)
JOB_TITLE  NOT NULL VARCHAR2(35)
MIN_SALARY NUMBER(6)
MAX_SALARY NUMBER(6)

Açıklama : HR user’ımızdaki jobs tablosunun filtleri.

*SQL> desc employees;
Dönen_Deger

Name Null Type
EMPLOYEE_ID NOT NULL NUMBER(6)
FIRST_NAME VARCHAR2(20)
LAST_NAME NOT NULL VARCHAR2(25)
EMAIL NOT NULL VARCHAR2(25)
PHONE_NUMBER VARCHAR2(20)
HIRE_DATE NOT NULL DATE
JOB_ID NOT NULL VARCHAR2(10)
SALARY NUMBER(8,2)
COMMISSION_PCT NUMBER(2,2)
MANAGER_ID NUMBER(6)
DEPARTMENT_ID NUMBER(4)

Açıklama : HR user’ımızdaki employees tablosunun filtleri.

*SQL> desc job_history;
Dönen_Deger

Name Null Type
EMPLOYEE_ID  NOT NULL NUMBER(6)
START_DATE  NOT NULL DATE
END_DATE  NOT NULL DATE
JOB_ID  NOT NULL VARCHAR2(10)
DEPARTMENT_ID NUMBER(4)

Açıklama : HR user’ımızdaki job_history tablosunun filtleri.

*SQL>desc countries;
Dönen_Deger

Name Null Type
COUNTRY_ID NOT NULL CHAR(2)
COUNTRY_NAME VARCHAR2(40)
REGION_ID NUMBER

Açıklama : HR user’ımızdaki countries tablosunun filtleri.

Yazar : Mustafa Bektaş Tepe
                Java && Oracle

Loading