Tag: Oracle SQL

TEK KAYIT FONKSİYONLARI

Fonksiyonlar , SQL’e bazı güçlü özellikler katan programlar olarak değerlendirilebilir. SQL fonksiyonları, aynen programlama dillerinde olduğu gibi, kullanıcıya bazı özel işlemleri ve hesaplamaları otomatik olarak sağlar. Bir fonksiyon; çeşitli argümanları girdi olarak alıp bir sonuç üreten hazır bileşenlerdir. Kullanıcının, fonksiyonun adını ve gerekli argümanları tanımlaması yeterlidir. Bu bilgilere dayalı olarak fonksiyon, bir sonuç döndürür .
Tek kayıtlı fonksiyonları ise sıfır veya daha fazla parametre alan ve sonuçta sadece bir deger döndüren fonksiyonlardır ve tek kayıt fonksiyonları her kayıt için kesinlikle bir defa çalışır.Oracle ile birlikte de birçok hazır tek kayıtlı fonksiyonları da gelmektedir bu fonksiyonları kendi aralarında beş ayrı grupda inceleyebiliriz.Bunlar ;

(continue reading…)

Loading


SQL NEDİR-NE DEGİLDİR-TARİHÇESİ

   SQL‘in açılımı Structured Query Language yani Yapılandırılmış Sorgu Dili anlamındadır.

SQL verileri yönetmek ve tasarlamak için kullanılan bir veritabanı yönetim sistemidir.SQL’i programlama dilleriyle karıştırmamalıyız. SQL sadece veritabanı ortamında verileri yönetmek için kullanılan bir alt dildir.SQL ile yalnızca ilişkisel veri tabanları(Relatianol Database Management System) üzerinde işlem yapılabilir ve SQL hemen hemen tüm veritabanlarının ortak dilidir.

 • Oracle
 • Sysbase
 • Microsoft SQL Server
 • DB2
 • Informix
 • MySQL
 • Microsoft Acces

(continue reading…)

Loading


ORACLE DUAL TABLE

   Oracle’daki dual tablosunu anlatmamın sebebi bundan sonraki anlatacağım konularda örneklerimin genelini bu tabloyu kullanarak yapmamdır.Gelelim Oracle dual tablosuna oracle dual tablosunu Oracle firması sistem değişkenlerini veya ifadeleri hesaplamamız için kendisi oluşturmuştur.

 • Dual Table Oracle da Data Dictionary oluşturulurken üretilen bir tablodur.
 • Tablonun sahibi  Oracle’daki SYS kullanıcısıdır fakat her kullanıcıyada erişim hakkı verilmiştir. (Yani hangi user’dan girersek girelim dual tablosundan faydalanabiliriz)
 • Oracle dual tablosunun bir sütunu ve bir kaydı vardır. DUMMY isimli , VARCHAR2(1) veri tipinden oluşan bir sütuna sahiptir ve bu sütunun içindede de sadece x verisi vardır. (continue reading…)

Loading


 • Sertifikasyon • Etiketler

 • Topluluklar

                   
                   
 • Copyright © 1996-2010 Mustafa Bektaş Tepe. All rights reserved.
  Türkçeleştirme Blogizma | AltyapıWordPress