Tag: SYS_CONTEXT

Oracle SYS_CONTEXT nedir?

SYS_CONTEXT fonksiyonunu veri tabanına bağlı bulunduğumuz kullanıcı üzerinde set edilmiş sistem değişkenlerini(enviroment) toplamak için kullanabiliriz. Bu sayede kullanıcı üzerine atadığımız ya da otomatik olarak atanan tüm değerlere ulaşabiliriz.
Özellikle yazılım için de log mekanizması veya trigger larda çok fazla kullanıldığı gibi çokda iş görüyor.
Bu fonksiyon ile database üzerinden birçok veriye ulaşabiliriz. Kullanıcı bilgisi, ip bilgisi, tarih formatı, dil bilgisi vb.Örnegin; Veritabanı sid bilgisine ulaşmak için;

select sys_context('userenv','sid') from dual;

veya veritabanı ismine ulaşmak için aşagıdaki sql’den yararlanabiliriz.

select sys_context('userenv','db_name') from dual;

SYS_CONTEXT ile kullanabilecegimizparametrelerden bazıları aşagıda ki gibidir. (continue reading…)

Loading


DİGER FONKSİYONLAR

Diger katagorilere dahil olmayan Oracle fonksiyonlarıdır.Bu fonksiyonlar ;

NVL Fonksiyonu
NVL(x,y) fonksiyonu x’in degeri NULL ise y’yi ,x’in degeri NULL degilse x’i verir.

* SQL> SELECT NVL(‘Mustafa’,’Bektas’) FROM DUAL;
Dönen_Deger
Mustafa
* SQL> SELECT NVL(NULL,’Bektas’) FROM DUAL;
Dönen_Deger
Bektas

NVL2 Fonksiyonu
NVL2(x,y,z) fonksiyonu x’in degeri NULL ise z’yi,NULL degilse y’yi verir.

* SQL> SELECT NVL2(‘Mustafa’,’Bektas’,’Tepe’) FROM DUAL;
Dönen_Deger
Bektas

(continue reading…)

Loading


  • Sertifikasyon  • Etiketler

  • Topluluklar

                     
                     
  • Copyright © 1996-2010 Mustafa Bektaş Tepe. All rights reserved.
    Türkçeleştirme Blogizma | AltyapıWordPress