Tag: Trunc Fonksiyonu

TARİH FONKSİYONLARI

Tarih degerleri Oracle’de yüzyıl,yıl,ay,gün,saat,dakika ve saniye degerlerini ifade eden sayılar olarak saklanır.Varsayılan tarih formatı DD-MON-RR’dir.Geçerli Oracle tarih degerleri 1 Ocak 4712 M.Ö. ve 31 Aralık 9999 M.S. arasında ki degerlerdir.

NOT : Varsayılan DATE formatı NLS_DATE_FORMAT başlangıç parametresi ile verilmektedir.Bu deger kullanıcı çevre ya da oturum degişkenleri ile dagiştirilebilir.
Geçerli DATE formatını görmek için aşagıda ki sorguyu çalıştırırız ;

* SQL> SELECT * FROM nls_sessıon_parameters WHERE parameter LIKE ‘%NLS_DATE%’;
Dönen_Deger

PARAMETER VALUE
NLS_DATE_FORMAT DD/MM/RRRR
NLS_DATE_LANGUAGE TURKISH

Geçerli DATE formatını degiştirmek için aşagıda ki sorguyu çalıştırırız ;

* SQL> ALTER SESSION SET nls_date_format = ‘DD/MM/YYYY’; Dönen_Deger sessıon SET altered.

(continue reading…)

Loading


SAYISAL FONKSİYONLAR

Sayısal veriler üzerinde çeşitli işlemleri gerçekleştirmek üzere özel fonksiyonlar bulunmaktadır. Sayısal fonksiyonlar, sayısal veriler alır ve yine sayısal sonuçlar üretirler.Sayısal fonksiyonlar sayısal degerler üzerinde bir takım matematiksel ve aritmetik işlemler yapar.
ROUND Fonksiyonu
ROUND(x,y) fonksiyonu iki parametre alır.x sayısal deger y ise bir tamsayıdır.Bu fonksiyon x degerini y degerinde belirtilen basamak kadar yuvarlar.y degeri pozitif ise ondalıklı karakterin sagından, negatif ise solundan yuvarlama yapar.

* SQL> SELECT ROUND(12345.67890,3) FROM DUAL;
Dönen_Deger
12345,679
* SQL> SELECT ROUND(12345.67890,-3) FROM DUAL;
Dönen_Deger
12000
* SQL> SELECT ROUND(-128,-1) FROM DUAL;
Dönen_Deger
-130

(continue reading…)

Loading


  • Sertifikasyon  • Etiketler

  • Topluluklar

                     
                     
  • Copyright © 1996-2010 Mustafa Bektaş Tepe. All rights reserved.
    Türkçeleştirme Blogizma | AltyapıWordPress