Tag: Tarih Fonksiyonları

TARİH FONKSİYONLARI

Tarih degerleri Oracle’de yüzyıl,yıl,ay,gün,saat,dakika ve saniye degerlerini ifade eden sayılar olarak saklanır.Varsayılan tarih formatı DD-MON-RR’dir.Geçerli Oracle tarih degerleri 1 Ocak 4712 M.Ö. ve 31 Aralık 9999 M.S. arasında ki degerlerdir.

NOT : Varsayılan DATE formatı NLS_DATE_FORMAT başlangıç parametresi ile verilmektedir.Bu deger kullanıcı çevre ya da oturum degişkenleri ile dagiştirilebilir.
Geçerli DATE formatını görmek için aşagıda ki sorguyu çalıştırırız ;

* SQL> SELECT * FROM nls_sessıon_parameters WHERE parameter LIKE ‘%NLS_DATE%’;
Dönen_Deger

PARAMETER VALUE
NLS_DATE_FORMAT DD/MM/RRRR
NLS_DATE_LANGUAGE TURKISH

Geçerli DATE formatını degiştirmek için aşagıda ki sorguyu çalıştırırız ;

* SQL> ALTER SESSION SET nls_date_format = ‘DD/MM/YYYY’; Dönen_Deger sessıon SET altered.

(continue reading…)

Loading


TEK KAYIT FONKSİYONLARI

Fonksiyonlar , SQL’e bazı güçlü özellikler katan programlar olarak değerlendirilebilir. SQL fonksiyonları, aynen programlama dillerinde olduğu gibi, kullanıcıya bazı özel işlemleri ve hesaplamaları otomatik olarak sağlar. Bir fonksiyon; çeşitli argümanları girdi olarak alıp bir sonuç üreten hazır bileşenlerdir. Kullanıcının, fonksiyonun adını ve gerekli argümanları tanımlaması yeterlidir. Bu bilgilere dayalı olarak fonksiyon, bir sonuç döndürür .
Tek kayıtlı fonksiyonları ise sıfır veya daha fazla parametre alan ve sonuçta sadece bir deger döndüren fonksiyonlardır ve tek kayıt fonksiyonları her kayıt için kesinlikle bir defa çalışır.Oracle ile birlikte de birçok hazır tek kayıtlı fonksiyonları da gelmektedir bu fonksiyonları kendi aralarında beş ayrı grupda inceleyebiliriz.Bunlar ;

(continue reading…)

Loading


  • Sertifikasyon  • Etiketler

  • Topluluklar

                     
                     
  • Copyright © 1996-2010 Mustafa Bektaş Tepe. All rights reserved.
    Türkçeleştirme Blogizma | AltyapıWordPress