Merhaba arkadaşlar bu yazdım da piyasaya yeni çıkmış olan ve beraberinde bir çok yenilik getiren Oracle 12c veritabanı kurulumunu yapacagız.

Ben kurulumu Oracle Enterprise Linux 6.4 üzerine yapacagım.

Oracle Veritabanı kurulumana başlamadan önce Oracle 12c’yi OTN’den indirmek için buraya,edilevery’den indirmek için buraya tıklamamız gerekir.

1.)Network arayüzünden konfigurasyon yapılmalıdır.Etherneti’mizi seçer “Edit” butonunu seçeriz.

oracle 12c database kurulum

2.)Bilgilerimizi gireriz.Varsa DNS bilgilerini de girmeliyiz.Daha sonra “Apply” butonunu seçeriz.

oracle 12c database kurulum

NOT : “Connect automatically” ve “Available to all users” kutucuklarını seçmeliyiz.
NOT : Ethernet kartının mac adresini kontrol etmemiz daha sağlıklı olacaktır.

oracle 12c database kurulum

3.)Network konfigurasyonlarının dogrulugundan emin olmak adına network servisini yeniden başlatırız.

/etc/init.d/network restart

4.) “/etc/hosts” dosyası ayarlanmalıdır.

127.0.0.1   localhost localhost.localdomain localhost4 localhost4.localdomain4
::1         localhost localhost.localdomain localhost6 localhost6.localdomain6

192.168.1.125           test12c.localdomain     test12c

5.) “/etc/sysconfig/network” dosyası ayarlanmalıdır.

NETWORKING=yes
HOSTNAME=test12c.localdomain

6.)Network servisinin değişikliklerimizi gördüğünden emin olmak için servisi kapatır tekrar açarız

/etc/init.d/network restart

7.)Gerekli olan paketler rpm komutuyla kurulur. İlgili paketlerin listesi aşağıdaki gibidir.

cd /media/OL6.4 x86_64 Disc 1 20130225/Packages

rpm -Uvh ncurses-devel-5.7-3.20090208.el6.x86_64.rpm
rpm -Uvh info-4.13a-8.el6.x86_64.rpm
rpm -Uvh readline-6.0-4.el6.x86_64.rpm
rpm -Uvh readline-devel-6.0-4.el6.x86_64.rpm
rpm -Uvh kernel-headers-2.6.32-358.el6.x86_64.rpm
rpm -Uvh glibc-headers-2.12-1.107.el6.x86_64.rpm
rpm -Uvh glibc-common-2*x86_64*
rpm -Uvh glibc-devel-2*x86_64*
rpm -Uvh binutils-2*x86_64*
rpm -Uvh glibc-2*x86_64* nss-softokn-freebl-3*x86_64*
rpm -Uvh glibc-2*i686* nss-softokn-freebl-3*i686*
rpm -Uvh compat-libstdc++-33*x86_64*
rpm -Uvh elfutils-libelf-0*x86_64*
rpm -Uvh elfutils-libelf-devel-0*x86_64*
rpm -Uvh ppl-0.10.2-11.el6.x86_64.rpm
rpm -Uvh cloog-ppl-0.15.7-1.2.el6.x86_64.rpm
rpm -Uvh mpfr-2.4.1-6.el6.x86_64.rpm
rpm -Uvh cpp-4.4.7-3.el6.x86_64.rpm
rpm -Uvh gcc-4*x86_64*
rpm -Uvh ksh-*x86_64*
rpm -Uvh libaio-0*x86_64*
rpm -Uvh libaio-devel-0*x86_64*
rpm -Uvh libaio-0*i686*
rpm -Uvh libaio-devel-0*i686*
rpm -Uvh libgcc-4*x86_64*
rpm -Uvh libgcc-4*i686*
rpm -Uvh libstdc++-4*x86_64*
rpm -Uvh libstdc++-4*i686*
rpm -Uvh libstdc++-devel-4*x86_64*
rpm -Uvh make-3.81*x86_64*
rpm -Uvh numactl-devel-2*x86_64*
rpm -Uvh sysstat-9*x86_64*
rpm -Uvh compat-libstdc++-33*i686*
rpm -Uvh compat-libcap*
rpm -Uvh ksh*
rpm -Uvh make-3.81*x86_64*
rpm -Uvh numactl-devel-2.0.7-6.el6.x86_64.rpm
rpm -Uvh libhugetlbfs-2.12-2.el6.x86_64.rpm
rpm -Uvh libhugetlbfs-2.12-2.el6.i686.rpm
rpm -Uvh unixODBC-2.2.14-12.el6_3.x86_64.rpm
rpm -Uvh xcb-util-0.3.6-1.el6.x86_64.rpm
rpm -Uvh compat-libcap1-1.10-1.x86_64.rpm
rpm -Uvh compat-libcap1-1.10-1.i686.rpm
rpm -Uvh gcc-c++-4*x86_64*

8.)Sunucuda kernel ayarlaması yapılır.

/etc/sysctl.conf

fs.file-max = 6815744
kernel.sem = 250 32000 100 128
kernel.shmmni = 4096
kernel.shmall = 1073741824
kernel.shmmax = 4398046511104
net.core.rmem_default = 262144
net.core.rmem_max = 4194304
net.core.wmem_default = 262144
net.core.wmem_max = 1048576
fs.aio-max-nr = 1048576
net.ipv4.ip_local_port_range = 9000 65500

NOT : Kernel parametrelerinin set edilmesi sırasında, yapmamız gereken birkaç ufak hesaplama olacak. Öncelikle bunlar kernel.shmmax ve kernel.shmall parametrelerinin hesaplanması.
kernel.shmmax değeri toplam bellek(ram) değerinin yarısının byte cinsinden yazımıdır. (Sunucumuzda 8GB RAM var ise, 8*1024*1024*1024/2 işlemini yaparak shmmax parametresini ayarlamamız gerekiyor.)-(Sunucumuzda ki toplam bellek miktarını ise grep MemTotal /proc/meminfo bu komutla ögrenebiliriz)
kernel.shmall parametresi için ise oracle’in kullanacağı değerin page size’a bölünmesiyle bulunur. (Sunucumuzda 8GB RAM var ise ve bunun 6GB sini Oracle kullanacaksa, 6*1024*1024*1024/4096 olacaktır.)-(Sunucumuzda ki page size’ı getconf PAGESIZEkomutuyla ögrenebiliriz)
NOT : Dosya kaydedilip kapatıldıktan sonra yukarıdaki parametrelerin geçerli olması için komut satırına “sysctl -p” komutu yazılıp enter’a basılır.Ya da makineye reboot verilebilir.

/sbin/sysctl -p

9.)Oracle kullanıcısı limitleri belirlenir.
/etc/security/limits.conf

oracle   soft   nofile    1024
oracle   hard   nofile    65536
oracle   soft   nproc    2047
oracle   hard   nproc    16384
oracle   soft   stack    10240
oracle   hard   stack    32768

10.)Güvenlik amacıyla 90-nproc.conf dosyasında istenilen değişiklikler yapılır.
/etc/security/limits.d/90-nproc.conf

# Change this
*          soft    nproc    1024

# To this
* - nproc 16384

11.) Selinux kapatılır.
/etc/selinux/config

SELINUX=permissive

NOT : Selinux’ın durumunu görmek için komut satırına aşağıda ki komutu yazabiliriz.Eger sonuç “enable” olarak dönerse sistemizi yeniden başlatmamız’la “reboot” selinux düzelir.

getenforce

12.)Firewall ayarlarını aşağıdaki komut setini kullanarak kapatıyoruz.

chkconfig | grep iptables
service iptables stop
chkconfig iptables off

13.)Gruplar ve oracle kullanıcısı oluşturulup oracle kullanıcısına da şifre verilir.
NOT : İstege göre # işareti olan gruplarıda oluşturabiliriz.

groupadd -g 54321 oinstall
groupadd -g 54322 dba
groupadd -g 54323 oper
#groupadd -g 54324 backupdba
#groupadd -g 54325 dgdba
#groupadd -g 54326 kmdba
#groupadd -g 54327 asmdba
#groupadd -g 54328 asmoper
#groupadd -g 54329 asmadmin

useradd -u 54321 -g oinstall -G dba,oper oracle
passwd oracle

14.)Kurulumun yapılacağı dizinler ve bu dizinlerin izinleri aşağıdaki gibi hazırlanır.

mkdir -p /u01/app/oracle/product/12.1.0/db_1
chown -R oracle:oinstall /u01
chmod -R 775 /u01

15.)Oracle veritabanının kurulacagı oracle kullanıcısının .bash_profile’ı ayarlanır.
/home/oracle/.bash_profile

# Oracle Settings
export TMP=/tmp
export TMPDIR=$TMP

export ORACLE_HOSTNAME=test12c.localdomain
export ORACLE_UNQNAME=ORCL
export ORACLE_BASE=/u01/app/oracle
export ORACLE_HOME=$ORACLE_BASE/product/12.1.0/db_1
export ORACLE_SID=ORCL

export PATH=/usr/sbin:$PATH
export PATH=$ORACLE_HOME/bin:$PATH

export LD_LIBRARY_PATH=$ORACLE_HOME/lib:/lib:/usr/lib
export CLASSPATH=$ORACLE_HOME/jlib:$ORACLE_HOME/rdbms/jlib

16.)indirdigimiz zip dosyalarını zip’den çıkardıktan sonra database klasörünün içine girer ve “runInstaller.sh” dosyasını çalıştırırız.

cd database/
./runInstaller

17.)Email adresimizi ve update’ler ile Oracle’dan destek almak için oracle support şifremizi isteyen ekran karşılayacaktır.Ben burayı boş geçiyorum.İstersek bu alanı doldurabiliriz ya da sonradan da bu alanları ekleyebiliriz.
oracle 12c database kurulum
18.)Boş bıraktığımız alanları teyit etmek için uyarı penceresi gelecektir. YES diyerek devam edelim.
oracle 12c database kurulum
19.)Update istemedigim için “Skip software updates” seçenegini seçerek “Next” butonuyla devam ederiz.
oracle 12c database kurulum
20.)Burada 3 seçenek karşımıza çıkıyor ve ne yapmak istedigimizi soruyor.
• Create and configure a database : RDBMS yazılımını ve veritabanını kurar.
• Install database software only : Sadece RDBMS yazılımını kurar veritabanını istersek sonradan oluşturabiliriz.
• Uprgade an existing database : Varolan veritabanımızı günceller.
Ben 2.seçenegi seçerek sadece RDBMS yazılımını kurmasını istiyorum.(Daha sonra listener ve veritabanını kuracagım)
oracle 12c database kurulum
21.)Kurulumuzun Single mi RAC mı olacagını seçmemiz gerekir.Ben Single kuracagım için “Single inctance database installation” seçenegini seçip devam ederim.

oracle 12c database kurulum
22.)Ürün dilinizi seçecegimiz ekran karşımıza gelecektir English seçerek devam ediyoruz.

Oracle 12c database Oracle Enterprese Linux Uzerine kurulum
23.)Lisansımıza göre seçim yapmalıyız.Ben Enterprese Edition’u seçerek Next ile devam ediyorum.

Oracle 12c database Oracle Enterprese Linux Uzerine kurulum
24.)Oracle base ve Oracle home klasörlerimizi seçiyoruz.

Oracle 12c database Oracle Enterprese Linux Uzerine kurulum
25.)Oracle inventory bilgilerinin tutulduğu klasör dizinini seçiyoruz.

Oracle 12c database Oracle Enterprese Linux Uzerine kurulum
26.)Bu adımda işletim sistemi gruplarına atama yaparız.

Oracle 12c database Oracle Enterprese Linux Uzerine kurulum
27.)Kurulum için eksik bir parametre veya hatalı bir durum var mı diye kontrol aşamasıdır.

Oracle 12c database Oracle Enterprese Linux Uzerine kurulum
28.)Benim kurulumumda swap size da hata verdi ve swap size’ımın nasıl olması gerektigini de aşagıda detaylar yazdı.İstersek bundan önceki dökümanımda yazdıgım gibi swap size’ı düzeltebiliriz.Ama benim kurulumum da şimdilik çok önemli olamdıgı için “Ignore All” kutucugunu seçerek “Next” butonunu seçiyorum.
Oracle 12c database Oracle Enterprese Linux Uzerine kurulum
29.)Emin olup olmadıgımızı sordugu bu kısımda “Yes” butonunu seçerek devam edebiliriz.
Oracle 12c database Oracle Enterprese Linux Uzerine kurulum
30.)“Install” butonunu seçerek kuruluma başlayabiliriz.

Oracle 12c database Linux Uzerine kurulum
31.)Kurulumun bitmesi için Linux root kullanıcısında çalıştırmamızı istedigi 2 tane scripti çalıştırır,”OK” butonunu seçeriz.

Oracle 12c database Linux Uzerine kurulum
32.)Oracle RDBMS yazılımımızın kurulumu bitmiş oldu.Şimdi de listener oluştururuz.Bunun için de “netca aracını çalıştırırız.”

netca

33.)“Listener configuration” seçenegini seçerek,”Next” butonu ile devam ederiz.

Oracle 12c database Linux Uzerine kurulum
34.)“Add” seçenegini seçerek,”Next” butonu ile devam ederiz.

Oracle 12c database Linux Uzerine kurulum
35.)Listener’imizin ismini belirler,”Next” butonu ile devam ederiz.

Oracle 12c database Linux Uzerine kurulum
36.)Protokolümüzü seçer,”Next” butonu ile devam ederiz.

Oracle 12c database Linux Uzerine kurulum

37.)Port’umuzu seçer,”Next” butonu ile devam ederiz.

Oracle 12c database Linux Uzerine kurulum
38.)Başka bir listener’i konfigure etmeyecegimiz için,”No” seçenegini seçerek,”Next” butonu ile devam ederiz.

Oracle 12c database Linux Uzerine kurulum
39.)“Next” butonu ile devam ederiz.

Oracle 12c Database on the Oracle Enterprise Linux Step by Step
40.)“Finish” butonu ile kurulumu bitiririz.

Oracle 12c Database on the Oracle Enterprise Linux Step by Step

NOT : Database Service Name’de ekleyebiliriz istersek.

41.)Oracle Rdbms yazılımımızın ve Listener’imizin kurulumu bittikten de sonra veritabanımızı oluşturmak için “dbca” aracını çalıştırırız.

dbca

42.)Yeni bir veritabanı oluşturmak için “Create Database” seçenegini seçerek,”Next” butonu ile devam ederiz.

Oracle 12c Database on the Oracle Enterprise Linux Step by Step

43.)“Advanced Mode” seçenegini seçer,”Next” butonu ile devam ederiz.Bu yöntemle veritabanımızı daha ayrıntılı konfigure etme şansımız olacak.

Oracle 12c Database on the Oracle Enterprise Linux Step by Step

44.)Bu adımda belli bir template ile mi devam edecegimizi yoksa yeni bir templete oluşturacagımızı soruyor.Ben “General Purpose or Transaction Processing” seçenegini seçerek,”Next” butonu ile devam ediyorum.

Oracle 12c Database on the Oracle Enterprise Linux Step by Step

45.)Veritabanımızın adını ve sid’ini gireriz.

Oracle 12c Database on the Oracle Enterprise Linux Step by Step

46.)Bu kısımda Oracle enterprise manager aracını konfigure etmek istiyor muyum diye soruyor ya da cloud control 12c’yide konfigure edebilecegimizi belirtiyor.Ben Enterprise manager’ı konfigure etmek için kutucugu seçip “Next” ile devam ediyorum.

Oracle 12c Database on the Oracle Enterprise Linux Step by Step

47.)Veritabanı kullanıcı şifrelerini giriyorum.

Oracle 12c Database on the Oracle Enterprise Linux Step by Step

48.)Çalışan listener’ımı seçip “Next” ile ilerliyorum.

oracle 12c database installation on linux

NOT : Listener “Up” durumda degil ise enterprise manager kurulumunda sıkıntı yaşanacaktır.

49.)Datafile,fast_recovery_area ve archivelog alanlarını  belirler “Next” ile devam ederiz.

oracle 12c database installation on linux

50.)Örnek kullanıcıların gelmesini istiyorsak kutucugu seçer “Next” ile devam ederiz.

oracle 12c database installation on linux

51.)Automatic Memory management’ı kullanıp kullanmayacagımızı ve  Oracle’ın sunucudan kullanacagı ram miktarını belirtiriz.

oracle 12c database installation on linux

NOT : Oracle için kullanacagımız RAM miktarı /dev/shm miktarından fazla olamaz.

52.)“Character Sets” i kendi ihtiyacımıza göre belirleriz.

oracle 12c database installation on linux

53.)Template kaydetmek ve scriptide almak istemedigimiz için kutucukları seçmeden veritabanı kurulumuna geçeriz.

oracle 12c database installation on linux

54.)Kurulum ile ilgili bilgileri kontrol ettikten sonra “Finish” ile kuruluma başlayabiliriz.

oracle 12c database installation on linux

55.)Kurulumun bitmesini bekleriz.

oracle 12c database installation on linux

56.)Kurulum bittiginde böyle bir arayüz karşımıza gelir,”exit” butonunu seçerek kurulumu bitirebiliriz.

oracle 12c database installation on linux

57.)Oracle 12c database’in yeni Oracle Enterprise Manager arayüzüde aşagıda ki gibidir.

oracle 12c database installation on linux

Yararlı olması Dilegiyle …
Yazar : Mustafa Bektaş Tepe

Loading