SQL*Plus

SQLPlus output to csv file

SQLPLUS araci ile excel çıktısı alabilmek için örnek;

set term off
set echo off
set underline off
set colsep “;”
set linesize 100
set pagesize 0
set sqlprompt ”
set lines 1000 pages 1000
set trimspool on
set feedback off
set heading on
set newpage 0
set headsep off

spool myFile.csv
select * from locations;
spool off;
exit;
/

Loading


SqlPlus’ta Önceki Komutlara Yukarı Ok Tuşuyla Ulaşabilmek(rlwrap)

Merhaba arkadaşlar Linux ortamında kurulu olan Oracle ile SqlPlus’ta çalışırken bir önceki yazdıgımız komutlara yukarı ok tuşuyla erişemememiz veya tab tuşunu kullanamamız çogu zaman eziyet haline gelebiliyor bu yazımda bunun çözümünden bahsedeceğim.
Öncelikle buradan rlwrap toolunu indiriyoruz.

Daha sonra oracle kullanıcısıyla aşagıdaki komutu kullanarak tool’u tar’dan çıkartırız.

tar -zxvf rlwrap-0.30.tar.gz

rlwrap-0.30 adında bir dosya çıkacakdır.Komut satırına cd rlwrap-0.30 yazarak dosyanın içine gireriz.

Daha sonra oracle kullanıcısıyla aşagıda ki komutu kullanarak dosyayı kurmasını saglarız ;

./configure

(continue reading…)

Loading


  • Sertifikasyon  • Etiketler

  • Topluluklar

                     
                     
  • Copyright © 1996-2010 Mustafa Bektaş Tepe. All rights reserved.
    Türkçeleştirme Blogizma | AltyapıWordPress