Tag: mustafa bektaş tepe

Linux Sistemde reboot Vermeden Disk Ekleme

Çalışan sistemlere online olarak (scsi) disk eklemek mümkün. Ancak Linux yeni diskin algılanabilmesi için SCSI bus’ın re-scan edilmesi gerekiyor. Bu şekilde sistemi reboot etmeksizin yeni diski sisteme gösterebiliyorsunuz.
Bu işlemi yapmak için aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz.
Sisteminize yeni diski ekledikten sonra üzerinde yapılması gereken re-scan işlemi, RHEL ve Debian tabanlı dağıtımlarda şu şekilde yapılmaktadır:

echo "- - -" > /sys/class/scsi_host/host0/scan

“host0″ ibaresi benim test sistemimdeki scsi_host’un ismidir ve bu değer sizin sisteminiz için farklı olabilir. Kendi scsi_host bilginizi öğrenmek için /sys/class/scsi_host dizininin altına bakabilirsiniz; host değeri buradaki dizinin ismidir:

ls -1 /sys/class/scsi_host

host0
host1
host2
Kendi scsi_host’unuzu öğrendikten sonra yukarıdaki komutu ilgili host değerini içerecek şekilde çalıştırsanız rescan işlemi yapılacaktır.

echo "- - -" > /sys/class/scsi_host/host0/scan
echo "- - -" > /sys/class/scsi_host/host1/scan
echo "- - -" > /sys/class/scsi_host/host2/scan

Durumu check etmek için fdisk komutunu -l paramteresi ile çalıştırabilirsiniz:

fdisk -l

Örnekte görüldüğü gibi sdc ismi ile yeni bir disk algılanmış durumda. Artık yeni diski uygun bir dosya sistemi ile formatlayabilir ve sisteminize mount edebilirsiniz.
Yararlı olması Dilegiyle…

Loading


VNC (Virtual Network Computing)

VNC

VNC (Virtual Network Computing) kendi bilgisayarınızdan (istemci) uzaktaki bir bilgisayarın (sunucu) masaüstünü görüntüleyip, fare ve klavye aracılığı ile eriştiğiniz bilgisayar üzerinde denetim sağlayabileceğiniz grafiksel bir istemci/sunucu yazılımıdır. VNC ile iki bilgisayar arasında kolayca masaüstü paylaşımı sağlanabilir.

VNC klavye ve fare hareketlerini, kullandığı RFB (Remote Frame Buffer) protokolü sayesinde bir bilgisayardan, ağ (veya İnternet) üzerinde bulunan diğer hedef bilgisayara gönderip, diğer bilgisayarda meydana gelen gelişmeleri de görüntüsel olarak geri alır.

RFB (Remote FrameBuffer), grafik arayüzlerine uzaktan erişimi sağlayan basit bir protokoldür, ve “framebuffer” (kare kare) seviyesinde işlediği için X11, Windows, Macintosh (Mac OS X) ve Linux işletim sistemlerinin de dahil olduğu grafik arayüze sahip tüm işletim sistemlerinde kullanılabilmektedir. VNC ve türevlerinde kullanılmakta olan RFB, çok basit bir protokol olarak yola çıkmış olmasına rağmen, dosya paylaşımı, gelişmiş sıkıştırma ve güvenlik teknikleri gibi ileri düzey ek özellikleri destekleyecek şekilde geliştirilmiştir.

VNC Yazılımları Geliştiren Firmalar

VNC Cambridge de AT&T labarutarında ve Oracle araştırma labarutarında BSD(Berkeley Software Distribution) benzeri bir lisans ile geliştirilmeye başlandı günümüzde ise bir çok firma GNU( GNU General Public License-Genel Kamu Lisansı) lisansı ile VNC yazılımı geliştirmektedir.

 • TigerVNC
 • RealVNC
 • TightVNC
 • UltraVNC
 • LibVNCServer
 • SPICE
 • PocketVNC
 • GoverlanVNC
 • Chicken (of the VNC)
 • JollysFastVNC
 • SmartCode VNC Web Access
 • Mocha VNC Lite

(continue reading…)

Loading


Oracle RAC Veritabanında Archive Log Moda Geçiş

Merhabalar,RAC veritabanını ARCHIVELOG moda almak,single instance veritabanından farklıdır.
Bende örnek li olarak RAC yapıda ki veritabanını ARCHIVELOG moda alacagım.

 • Öncelikle veritabanımızın hangi modda(ARCHIVELOG veya NOARCHIVELOG) çalıştıgını ve arhivelog ları çıkaracagı path(alanı) görürüz.
[oracle@***** ~]$ sqlplus / as sysdba
SQL> archive log list
Database log mode No Archive Mode
Automatic archival Disabled
Archive destination /u01/app/oracle/product/11.2.0.3/db_1/dbs/arch
Oldest online log sequence 31
Current log sequence 32
 • Archivelog ların formatını ve path’ini istedigimiz gibi düzenleriz.
ALTER SYSTEM SET log_archive_dest_1='location=+FRA/RAC/ARCHIVELOG/' SCOPE=spfile;
ALTER SYSTEM SET log_archive_format='arch_%t_%s_%r.arc' SCOPE=spfile;

(continue reading…)

Loading


ASMCMD ve ASMCA araçları

ASMCMD(ASM Command-Line Utility) Aracı

Oracle ASM instance ,disk grupları,disk grupları dosya erişim kontrolü,yığınları(volumes) ve disk gruplarında ki dosya ve dizinleri yönetmek için kullandığımız komut satırı(command-line) aracıdır.

Oracle ASM instance’ı yönetebilmek için SYSASM sistem yetkisi ile bağlanmamız gerekir.ASMCMD varsayılan olarak SYSASM sistem yetkisi ile başlar.

ASMCMD grid infrastructure home dizini altında ki bin klasörü içinden çalıştırılmalıdır.ASMCMD’ye bağlanmadan önce mutlaka ASM değişkenlerinin set edilmesi gerekir.

ASM instance kapalı olsa bile startup,shutdown,lsdsk,help ve exit gibi bazı asmcmd komutlarını çalıştırabiliriz.

ASMCMD aracını etkileşimli(interactive) veya etkilişimsiz(noninteractive) modda çalıştırabiliriz.

Etkileşimli(interactive) modda ASMCMD kullanımı : ASMCMD komutlarını girip çalıştırabileceğimiz bir prompt sağlar.

[oracle@asm-test ~]$ asmcmd
ASMCMD> ls
DATA/
FRA/
IND/

Etkileşimsiz(noninteractive) modda ASMCMD kullanımı : ASMCMD komutunu çalıştırır,çıktısını ekrana basar ve çıkar.

[oracle@asm-test ~]$ asmcmd ls
DATA/
FRA/
IND/

ASMCMD kullanarak çalıştırabileceğimiz komutların listesini aşağıda ki komutla görebiliriz.

asmcmd help

Bu komutların ve açıklamaları ise aşağıdaki başlıklara göre gruplandırabiliriz.

 1. Instance Yönetim Komutları
 2. Dosya Yönetim Komutları
 3. Template(şablon) Yönetim Komutları
 4. Disk Grubu Yönetim Komutları
 5. Dosya Erişim Kontrolü Komutları

(continue reading…)

Loading


ASM Disklerinin Konfigurasyonu

Bir diskin ASM tarafından kullanılabilmesi için disk üzerinde partition oluşturup,diskin ASM diski olarak işsretlenmesi gerekmektedir.

NOT : Linux de disk bölümlemek(partition) için fdisk,parted, AOMEI Partition Assistant,cfdisk, Disk Druid,FIPS gibi araçlar kullanabiliriz.

Bir örnek yapacak olursak /dev dizini altında sdf diye kullanılmayan diskimiz olsun.Bunu fdisk aracı ile öncelikle bölümlendirelim.

1.fdisk ile bölüm(partition) oluşturalım.

[root@asm-test ~]# fdisk /dev/sdf

Device contains neither a valid DOS partition table, nor Sun, SGI or OSF disklabel

Building a new DOS disklabel with disk identifier 0xe5fb1db0.

Changes will remain in memory only, until you decide to write them.

After that, of course, the previous content won’t be recoverable.

Warning: invalid flag 0x0000 of partition table 4 will be corrected by w(rite)

WARNING: DOS-compatible mode is deprecated. It’s strongly recommended to

switch off the mode (command ‘c’) and change display units to

sectors (command ‘u’).

Command (m for help): n

Command action

e   extended

p   primary partition (1-4)

p

Partition number (1-4): 1

First cylinder (1-1305, default 1):[ENTER]

Using default value 1

Last cylinder, +cylinders or +size{K,M,G} (1-1305, default 1305): [ENTER]

Using default value 1305

Command (m for help): w

The partition table has been altered!

Calling ioctl() to re-read partition table.

Syncing disks.

 
(continue reading…)

Loading


Oracle Enterprise Manager 11g

Oracle Enterprise Manager,Oracle veritabanı için kullandığımız grafik kullanıcı arayüzüne sahip,web tabanlı bir uygulamadır.Oracle Enterprise Manager ile objeler oluşturabilir,yetkileri yönetebilir,yedek alabilir,veri taşıyabilir,performas izleyebilir ve hata tespiti gibi işleri arayüz sayesinde çok kolay bir şekilde yaparız.Oracle Enterprise Manager,Oracle veritabanı ile gelen ücretsiz bir uygulamadır.

Oracle Enterprise Manager,Oracle veritabanı kurulurken de kurabiliriz daha sonradan da kurabiliriz veya benzer şekilde sonradan da kaldırabiliriz.

Veritabanında Oracle Enterprise Manager kurulumu yapılırsa,ORACLE_HOME dizini altında birtakım dizinler dizinler oluşturulur.Oracle enterprise manager ile gelen araçlar(emctl,emca vb.)$ORACLE_HOME/bin dizini altında oluşturulur.

Oracle Enterprise Manager’ı veritabanı kurulumu yaparken kurmadıysak dbca(database configuration asistant) ile de kurabiliriz emca(enterprise manager configuration asistant) aracı ile de komut satırından kurabiliriz.

Oracle veritabanı kurarken Oracle Enterprise Manager’ı kurmadıysak veya kurup kaldırdıysak ve şimdi Oracle Enterprise Manager kurmak istersek aşağıdaki gibi EMCA ile Oracle Enterprise Manager oluşturabiliriz.
(continue reading…)

Loading


 • Sertifikasyon • Etiketler

 • Topluluklar

                   
                   
 • Copyright © 1996-2010 Mustafa Bektaş Tepe. All rights reserved.
  Türkçeleştirme Blogizma | AltyapıWordPress