Java

Java Operatörler

Merhaba arkadaşlar bu yazımda Java programlama dilinde kullanılan operatörleri anlatmaya çalışacagım.

Operatör bütün programlama dillerinde bulunan ve programlar da kullanılan degişkenler ve nesnelerin
degerleri üzerinde çeşitli degişiklikler yapabilmek için kullanılan
elemanlardır.Yapacagımız işlem operatörle gerçekleşiyorsa  “en hızlı ve verimli” ancak bu şekilde yapılır diyebiliriz.

NOT : Yapacagımız işlemler yalnızca bir operatör ile
gerçekleşmiyorsa ya bir grup operatörün biraraya getirilmesiyle ya da o
işlemi gerçekleştirecek method yazılmasıyla işlemi gerçekleştiririz.

Javada’ki operatörleri yaptıkları işe göre aşagıda ki gibi sınıflandırabiliriz ;

 1. Atama operatörü(=)
 2. Aritmetik operatörler(+ , – , * , / , %)
 3. Aritmetik artırma ve eksiltme operatörleri(++ , –)
 4. Aritmetik atama operatörleri(+=  ,-= , *- , /= , %=)
 5. İlişkisel operatörler(< , > , >=  ,<=  , == , !=)
 6. Mantıksal operatörler(AND,OR,XOR,NOT)
 7. Bit tabanlı(Bitwise) operatörler(& , | , ^ , ~ , << , >>)
 8. ?:   operatörü

Operatörler üzerinde işlem yaptıkları degişken/sabit sayısına göre
bir adet degişkene ihtiyaç duyan operatörlere tekli operatör(unary
operator), iki adet degişkene ihtiyaç duyan operatörlere ikili
operatör(binary  operator) ve üç adet degişkene ihtiyaç duyan
operatörlere(?:) üçlü operatör denilir. (continue reading…)

Loading


Java da Veri Tipleri,Degişkenler,Tip Dönüşümleri

Merhaba arkadaşlar bu benim Java da ilk yazım java kısmında ki yazılarımı yeni başlayan arkadaşları da düşünerek javanın en temel konularından başlayarak elimden geldigince sıralı olarak yazmaya çalışacagım.Bu yazımda ise java da ki veri tiplerinden ,degişkenlerden ve veri tiplerinin birbirine dönüşümünden bahsedecegim.

Veri tipleri verilerin(tamsayılar,ondalıklı sayılar,harfler vb.) bilgisayar üzerinde ki modellemesidir diyebiliriz.Veri tipleri tüm programlama dillerinde vardır fakat her programlama dili veri tiplerini farklı şekilde yorumlayabilir.Veri tipinin özelligi ise bellekte tuttukların alanın sabit olmasıdır diyebiliriz.

Veri tiplerini degişken tanımlarken kullanırız ve java’da tip-güvenli(type-safe) bir dil oldugu için degişken oluştururken mutlaka veri tipini belirtmek zorundayız.Java’da veri tipleri 3’e ayrılır.Bunlar ;

 • İlkel(Primitif) teri tipleri
 • Referans tipler
 • Null Veri tipi

Veri tipi kavramını biraz daha açacak olursak.Eski programlama dillerinde veri tipleri ait oldukları programlama diline gömülü(built-in-types) ögelerdi,her bir veri tipi bir anahtar sözcük ile belirtilirdi.

Ama Java gibi neseneye yönelimli programlama dillerinde veri tiplerinin hepsi bir sınıftır ancak çok sık kullanıldıkları için Java bazı veri tiplerine ayrıcalık tanır bu türden veri tiplerine temel(primitif) veri tipleri denir.Java dili bu veri tiplerine onlara ait nesneler yaratılmaksızın kullanılmasına olanak saglar. (continue reading…)

Loading


 • Sertifikasyon • Etiketler

 • Topluluklar

                   
                   
 • Copyright © 1996-2010 Mustafa Bektaş Tepe. All rights reserved.
  Türkçeleştirme Blogizma | AltyapıWordPress