ASM(Automatic Storage Management)

CRS-4013: This command is not supported in a single-node configuration

Merhaba single node yapıda ki bir cluster sistemi durdururken aldıgım bir hatadan ve çözümünden bahsedecegim.

Hata aşagıda da görüldügü gibi,cluster servislerini durdurmaya çalışırken alıyorum.Hataya baktıgımız da hatanın nedeni olarak single instance bir cluster yapının bu şelkilde durdurulamayıcagı ile ilgilidir.Hata aşagıda ki gibidir.

[root@asm-test ~]# /u01/app/11.2.0/grid/bin/crsctl stop crs
CRS-4013: This command is not supported in a single-node configuration.
CRS-4000: Command Stop failed, or completed with errors.

Bunun çözümü olarak cluster servisini single node oldugunda aşagıda ki gibi kapatmalıyız.

[root@asm-test ~]# /u01/app/11.2.0/grid/bin/crsctl stop resource -all
CRS-2500: Cannot stop resource ‘ora.diskmon’ as it is not running
CRS-2500: Cannot stop resource ‘ora.ons’ as it is not running
CRS-2673: Attempting to stop ‘ora.LISTENER.lsnr’ on ‘asm-test’
CRS-2673: Attempting to stop ‘ora.evmd’ on ‘asm-test’
CRS-2673: Attempting to stop ‘ora.DGDATA.dg’ on ‘asm-test’
CRS-2673: Attempting to stop ‘ora.DGFRA.dg’ on ‘asm-test’
CRS-2673: Attempting to stop ‘ora.DGINDEX.dg’ on ‘asm-test’
CRS-2673: Attempting to stop ‘ora.asmorcl.db’ on ‘asm-test’
CRS-2677: Stop of ‘ora.DGINDEX.dg’ on ‘asm-test’ succeeded
CRS-2677: Stop of ‘ora.evmd’ on ‘asm-test’ succeeded
CRS-2677: Stop of ‘ora.LISTENER.lsnr’ on ‘asm-test’ succeeded
CRS-2677: Stop of ‘ora.DGDATA.dg’ on ‘asm-test’ succeeded
CRS-2677: Stop of ‘ora.DGFRA.dg’ on ‘asm-test’ succeeded
CRS-2677: Stop of ‘ora.asmorcl.db’ on ‘asm-test’ succeeded
CRS-2673: Attempting to stop ‘ora.asm’ on ‘asm-test’
CRS-2677: Stop of ‘ora.asm’ on ‘asm-test’ succeeded
CRS-2673: Attempting to stop ‘ora.cssd’ on ‘asm-test’
CRS-2677: Stop of ‘ora.cssd’ on ‘asm-test’ succeeded
CRS-4000: Command Stop failed, or completed with errors.

NOT : Aynı durum single instance da start için de geçerlidir.

Yararlı olması Dilegiyle…
Yazar : Mustafa Bektaş Tepe

Loading


ASMCMD ve ASMCA araçları

ASMCMD(ASM Command-Line Utility) Aracı

Oracle ASM instance ,disk grupları,disk grupları dosya erişim kontrolü,yığınları(volumes) ve disk gruplarında ki dosya ve dizinleri yönetmek için kullandığımız komut satırı(command-line) aracıdır.

Oracle ASM instance’ı yönetebilmek için SYSASM sistem yetkisi ile bağlanmamız gerekir.ASMCMD varsayılan olarak SYSASM sistem yetkisi ile başlar.

ASMCMD grid infrastructure home dizini altında ki bin klasörü içinden çalıştırılmalıdır.ASMCMD’ye bağlanmadan önce mutlaka ASM değişkenlerinin set edilmesi gerekir.

ASM instance kapalı olsa bile startup,shutdown,lsdsk,help ve exit gibi bazı asmcmd komutlarını çalıştırabiliriz.

ASMCMD aracını etkileşimli(interactive) veya etkilişimsiz(noninteractive) modda çalıştırabiliriz.

Etkileşimli(interactive) modda ASMCMD kullanımı : ASMCMD komutlarını girip çalıştırabileceğimiz bir prompt sağlar.

[oracle@asm-test ~]$ asmcmd
ASMCMD> ls
DATA/
FRA/
IND/

Etkileşimsiz(noninteractive) modda ASMCMD kullanımı : ASMCMD komutunu çalıştırır,çıktısını ekrana basar ve çıkar.

[oracle@asm-test ~]$ asmcmd ls
DATA/
FRA/
IND/

ASMCMD kullanarak çalıştırabileceğimiz komutların listesini aşağıda ki komutla görebiliriz.

asmcmd help

Bu komutların ve açıklamaları ise aşağıdaki başlıklara göre gruplandırabiliriz.

 1. Instance Yönetim Komutları
 2. Dosya Yönetim Komutları
 3. Template(şablon) Yönetim Komutları
 4. Disk Grubu Yönetim Komutları
 5. Dosya Erişim Kontrolü Komutları

(continue reading…)

Loading


ASM Disklerinin Konfigurasyonu

Bir diskin ASM tarafından kullanılabilmesi için disk üzerinde partition oluşturup,diskin ASM diski olarak işsretlenmesi gerekmektedir.

NOT : Linux de disk bölümlemek(partition) için fdisk,parted, AOMEI Partition Assistant,cfdisk, Disk Druid,FIPS gibi araçlar kullanabiliriz.

Bir örnek yapacak olursak /dev dizini altında sdf diye kullanılmayan diskimiz olsun.Bunu fdisk aracı ile öncelikle bölümlendirelim.

1.fdisk ile bölüm(partition) oluşturalım.

[root@asm-test ~]# fdisk /dev/sdf

Device contains neither a valid DOS partition table, nor Sun, SGI or OSF disklabel

Building a new DOS disklabel with disk identifier 0xe5fb1db0.

Changes will remain in memory only, until you decide to write them.

After that, of course, the previous content won’t be recoverable.

Warning: invalid flag 0x0000 of partition table 4 will be corrected by w(rite)

WARNING: DOS-compatible mode is deprecated. It’s strongly recommended to

switch off the mode (command ‘c’) and change display units to

sectors (command ‘u’).

Command (m for help): n

Command action

e   extended

p   primary partition (1-4)

p

Partition number (1-4): 1

First cylinder (1-1305, default 1):[ENTER]

Using default value 1

Last cylinder, +cylinders or +size{K,M,G} (1-1305, default 1305): [ENTER]

Using default value 1305

Command (m for help): w

The partition table has been altered!

Calling ioctl() to re-read partition table.

Syncing disks.

 
(continue reading…)

Loading


Oracle ASM(Automatic Storage Management)

Automatic Storage Management(ASM)-Otomatik depolama yönetimi Oracle’ın depolama(storage) çözümüdür.ASM’nin özelliklerini ve diğerlerinden farkını sayacak olursak.

 • Blok seviyesinde okuma yazma işlemi yapabilir.
 • Veritabanı fiziksel dosyalarımızı herhangi bir üçüncü parti(ext3,ntfs vs.) dosya sistemine ihtiyaç duymadan kolayca yönetebilmemizi sağlar.
 • Veriyi fiziksel diskler üzerinde dağıtır ve storage konfigürasyon değişiminden sonra veriyi otomatik olarak yeniden dengeler(rebalance).Bu da bize  I/O yaparken gerçekleşebilecek performans kayıplarını azaltmamıza yardımcı olur.
 • Veritabanımızı kapatmadan disk boyutumuzu artırabiliriz.
 • Datafile isimlendirmesini otomatik yapabilir.
 • ASM nelerden oluşur dersek aşağıda resimde ki gibi bir cevap bizi bekler.ASM bileşenleri aşağıda ki gibidir.

Oracle_Automatic_Storage_Management_ASM_1

 • ASM Disk : Oracle ASM diski,Oracle ASM disk grubu içinde ki depolama aygıtıdır(storage device).ASM diski fiziksel bir disk veya partition olabileceği gibi,depolama(storage) dizisinden mantıksal bir birim numarası(LUN-Logical Unit Number) veya mantıksal bir alan(logical volume) olabilir.
 • ASM Disk Grupları : Oracle ASM disk grubu,ASM disklerinin mantıksal bir birim olarak yönetildiği disk topluluğudur.ASM disk grubu içinde ki fiziksel dosyalara aynı zamanda bir dosya sistemi altyapısıda sağlar.

NOT : ASM içerisinde en fazla 63 diskgroup olabilir ve en fazla 10000 ASM disk kullanılabilir. Her ASM
diski en fazla 4PB size olabilir ve her ASM instance’ı 40 exabyte’lık bir storage’ı yönetebilir. Her
diskgroup’ta en fazla 1000000 dosya bulunabilir. ASM içerisinde file’ların maximum ulaşabileceği
sizelar ise diskgroup tipine göre değişir. External redundancy diskgroup 140PB, Normal
redundancy diskgroup 42PB, High redundancy diskgroup 15PB’lık dosyalar içerebilir.

Disk grubu içinde ki fizksel dosyalar daha iyi bir performans sağlayabilmek için disk grubu içerisinde ki diskler arsında eşit olarak dağıtılır.Bu dağıtma işlemi 2 farklı şekilde yapılır.Birincisi OLTP sistemlerde kullanılan “Coerse Striping” dağıtma şeklidir bu dağıtma şeklinde fiziksel dosyalar tüm disklere 1 MB birimler halinde serpiştirilmesidir.İkincisi ise daha çok OLAP sistemlerde kullanılan “Fine Striping” dağıtma şeklidir bu dağıtma şeklinde ise fiziksel dosyalar tüm disklere 128 kb’lık birimler halinde serpiştirilir.

Disk grupları arızalanmaya karşı genelde yedekli yapıya sahiptir.Bu yedekli yapıya “Failure Group” denilir.Yedeklilik işlemi sunucu tarafında RAID kartı ile donanımsal olarak yapılabildiği gibi,yazılımsal olarak da yapılabilmektedir.Oracle ASM disk grupları üzerinde ki bu yedeklilik aşağıda ki mirroring yöntemleri ile sağlanmaktadır.

 •  High Redundancy : Üç yönlü mirroring özelliği sunar ve bir disk grubu içinde en az 3 failure grup gereksinimi duyulur. 2 failure grup çökse dahi, veritabanında very kaybı olmaz ve çalışmaya devam eder.
 • Normal Redundancy : RAID 1 de kullanılan yapıya benzer bir yapıdadır.2 yönlü mirroring özelliği vardır,en az 2 failure gruptan oluşan disklerden oluşturulabilir. Failure gruplar içerisindeki disklerden birinin çökmesi disk grubu için işlevselliğin durmasına sebep olmaz ve very kaybı olmaz.
 • External Redundancy : ASM’nin hiçbir mirroring yapmadığı tiptir. Bu tipte yaratılan disk’e yalnızca yazma gerçekleştirilir ve bir kopyası diğer disk’ler üzerinde bulundurulmaz.Genelde sunucu üzerinde donanımsal bir RAID yapılandırılmışsa bu yöntem seçilir.

(continue reading…)

Loading


oracleasm createdisk – Instantiating disk : failed

Merhaba bu yazımda aldıgım bir hatadan bahsedecegim.

Hatayı ASM disklerini create etmeye çalıştıgımda alıyordum.Hata aşagıda ki gibi idi.

[root@asmtest ~]# oracleasm createdisk DISK1 /dev/sdb1
Writing disk header: done
Instantiating disk: failed
Clearing disk header: done

Sorunun nedeni SELinux (Security Enhanced Linux)’un enable olması. Yani Security Linux disklere erişimi engelliyor.

SELinux’un durumunu görmek için komut ekranına bunu yazabilirsiniz;

getenforce

Eger dönen sonuç enable ise bu paramatreyi ‘permissive‘ veya ‘disabled‘ yapmamız gerekir.

permissive‘ veya ‘disabled‘ yapmak için ise ‘/etc/selinux/config‘ dosyasında ‘SELINUX=enable‘ yazan kısımda enable kısmını düzenlemeliyiz ;

/etc/selinux/config

SELINUX=permissive

veya

/etc/selinux/config

SELINUX=disabled

Bu işlemlerden sonra makineye restart vermemiz gerekir.

reboot

Ya da reboot etmeden aşagıdaki komutu çalıştırabiliriz ;

setenforce disabled

Yazar : Mustafa Bektaş Tepe
Oracle World

Loading


Linux üzerine ASM mimarisiyle Oracle 11gR2 Kurulumu-2

Merhaba arkadaşlar bu yazı Linux üzerine ASM mimarisiyle Oracle 11gR2 Kurulumu-1 yazısının devamıdır bu yüzden öncelikle bu yazının okunmasını öneririm.

d-)Oracle 11gR2 veritabanının kurulması

1. Indirdigimiz Oracle 11gR2 veritabanını  aşagıda ki kod ile zip’ten çıkartırız.(oracle kullanıcısı ile)

unzip linux.x64_11gR2_database_1of2.zip
unzip linux.x64_11gR2_database_2of2.zip

2. Zip’ten çıkan database adlı dosyaya cd database/ komutu ile girer ve aşagıda ki kod ile kurulumu başlatırız.(oracle kullanıcısı ile)

./runInstaller

3. Email adresimizi ve update’ler ile Oracle’dan destek almak için oracle support şifremizi isteyen ekran karşılayacaktır.Ben burayı boş geçiyorum.İstersek bu alanı doldurabiliriz ya da sonradan da bu alanları ekleyebiliriz.

Linux Uzerine Oracle Grid Infrastructure ile ASM mimarisi ile Oracle 11g R2 Kurulumu
(continue reading…)

Loading


 • Sertifikasyon • Etiketler

 • Topluluklar

                   
                   
 • Copyright © 1996-2010 Mustafa Bektaş Tepe. All rights reserved.
  Türkçeleştirme Blogizma | AltyapıWordPress