4

Eylül
2014

Linux Sistemde reboot Vermeden Disk Ekleme

Yazar: Mustafa Bektaş Tepe  |  Kategori: Genel, Linux  |  Yorum: Yok   |  29 views

Çalışan sistemlere online olarak (scsi) disk eklemek mümkün. Ancak Linux yeni diskin algılanabilmesi için SCSI bus’ın re-scan edilmesi gerekiyor. Bu şekilde sistemi reboot etmeksizin yeni diski sisteme gösterebiliyorsunuz.
Bu işlemi yapmak için aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz.
Sisteminize yeni diski ekledikten sonra üzerinde yapılması gereken re-scan işlemi, RHEL ve Debian tabanlı dağıtımlarda şu şekilde yapılmaktadır:

echo "- - -" > /sys/class/scsi_host/host0/scan

“host0″ ibaresi benim test sistemimdeki scsi_host’un ismidir ve bu değer sizin sisteminiz için farklı olabilir. Kendi scsi_host bilginizi öğrenmek için /sys/class/scsi_host dizininin altına bakabilirsiniz; host değeri buradaki dizinin ismidir:

ls -1 /sys/class/scsi_host

host0
host1
host2
Kendi scsi_host’unuzu öğrendikten sonra yukarıdaki komutu ilgili host değerini içerecek şekilde çalıştırsanız rescan işlemi yapılacaktır.

echo "- - -" > /sys/class/scsi_host/host0/scan
echo "- - -" > /sys/class/scsi_host/host1/scan
echo "- - -" > /sys/class/scsi_host/host2/scan

Durumu check etmek için fdisk komutunu -l paramteresi ile çalıştırabilirsiniz:

fdisk -l

Örnekte görüldüğü gibi sdc ismi ile yeni bir disk algılanmış durumda. Artık yeni diski uygun bir dosya sistemi ile formatlayabilir ve sisteminize mount edebilirsiniz.
Yararlı olması Dilegiyle…

3

Haziran
2014

ASM Instance Kullanan Uygulamaların Listesi

Yazar: Mustafa Bektaş Tepe  |  Kategori: ASM, Scripts  |  Yorum: Yok   |  216 views

Merhaba Script ile ASM instance’ı kullanan uygulamaları listeleriz.

SET ECHO    OFF
SET FEEDBACK  6
SET HEADING   ON
SET LINESIZE  180
SET PAGESIZE  50000
SET TERMOUT   ON
SET TIMING   OFF
SET TRIMOUT   ON
SET TRIMSPOOL  ON
SET VERIFY   OFF

CLEAR COLUMNS
CLEAR BREAKS
CLEAR COMPUTES

COLUMN disk_group_name    FORMAT a25      HEAD 'Disk Group Name'
COLUMN instance_name     FORMAT a20      HEAD 'Instance Name'
COLUMN db_name        FORMAT a9      HEAD 'Database Name'
COLUMN status         FORMAT a12      HEAD 'Status'

SELECT
  a.name       disk_group_name
 , c.instance_name   instance_name
 , c.db_name      db_name
 , c.status      status
FROM
  v$asm_diskgroup a JOIN v$asm_client c USING (group_number)
ORDER BY
  a.name
/

Yararlı olması Dilegiyle…
Yazar : Mustafa Bektaş Tepe

3

Haziran
2014

ASM Disk Gruplarındaki Disklerin Listesi ve Disk Alanlarının Kullanımı

Yazar: Mustafa Bektaş Tepe  |  Kategori: ASM, Scripts  |  Yorum: Yok   |  188 views

ASM disk gruplarında ki disklerin listesi,disk alanlarının doluluk oranı vs. veren script.

SET ECHO    OFF
SET FEEDBACK  6
SET HEADING   ON
SET LINESIZE  180
SET PAGESIZE  50000
SET TERMOUT   ON
SET TIMING   OFF
SET TRIMOUT   ON
SET TRIMSPOOL  ON
SET VERIFY   OFF

CLEAR COLUMNS
CLEAR BREAKS
CLEAR COMPUTES

COLUMN disk_group_name    FORMAT a25      HEAD 'Disk Group Name'
COLUMN disk_file_path     FORMAT a30      HEAD 'Path'
COLUMN disk_file_name     FORMAT a20      HEAD 'File Name'
COLUMN disk_file_fail_group  FORMAT a20      HEAD 'Fail Group'
COLUMN total_gb        FORMAT 999,999,999  HEAD 'File Size (GB)'
COLUMN used_gb        FORMAT 999,999,999  HEAD 'Used Size (GB)'
COLUMN pct_used        FORMAT 999.99    HEAD 'Pct. Used'

BREAK ON report ON disk_group_name SKIP 1

COMPUTE sum LABEL ""       OF total_gb used_gb ON disk_group_name
COMPUTE sum LABEL "Grand Total: " OF total_gb used_gb ON report

SELECT
  NVL(a.name, '[CANDIDATE]')            disk_group_name
 , b.path                      disk_file_path
 , b.name                      disk_file_name
 , b.failgroup                   disk_file_fail_group
 , b.total_mb/1024                    total_gb
 , (b.total_mb - b.free_mb)/1024             used_gb
 , ROUND((1- (b.free_mb / b.total_mb))*100, 2)   pct_used
FROM
  v$asm_diskgroup a RIGHT OUTER JOIN v$asm_disk b USING (group_number)
ORDER BY
  a.name
/

Yararlı olması Dilegiyle…
Yazar : Mustafa Bektaş Tepe

3

Haziran
2014

ASM Disk Gruplarının Listesi ve Disk Alanlarının Kullanımı

Yazar: Mustafa Bektaş Tepe  |  Kategori: ASM, Scripts  |  Yorum: Yok   |  185 views

ASM disk gruplarının listesini,boyutunu,kullanımını,kullanım oranını vs. veren query aşagıdaki gibidir.

SET LINESIZE 145
SET PAGESIZE 9999
SET VERIFY  off
COLUMN group_name       FORMAT a20      HEAD 'Disk Group|Name'
COLUMN sector_size      FORMAT 99,999    HEAD 'Sector|Size'
COLUMN block_size       FORMAT 99,999    HEAD 'Block|Size'
COLUMN allocation_unit_size  FORMAT 999,999,999  HEAD 'Allocation|Unit Size'
COLUMN state         FORMAT a11      HEAD 'State'
COLUMN type          FORMAT a6      HEAD 'Type'
COLUMN total_gb        FORMAT 999,999,999  HEAD 'Total Size (GB)'
COLUMN used_gb        FORMAT 999,999,999  HEAD 'Used Size (GB)'
COLUMN pct_used        FORMAT 999.99    HEAD 'Pct. Used'

break on report on disk_group_name skip 1
compute sum label "Grand Total: " of total_gb used_gb on report

SELECT
  name                   group_name
 , sector_size               sector_size
 , block_size                block_size
 , allocation_unit_size           allocation_unit_size
 , state                  state
 , type                   type
 , total_mb/1024                 total_gb
 , (total_mb - free_mb)/1024           used_gb
 , ROUND((1- (free_mb / total_mb))*100, 2) pct_used
FROM
  v$asm_diskgroup
ORDER BY
  name
/

Yararlı olması Dilegiyle…
Yazar : Mustafa Bektaş Tepe

30

Mayıs
2014

CRS-4013: This command is not supported in a single-node configuration

Yazar: Mustafa Bektaş Tepe  |  Kategori: ASM(Automatic Storage Management)  |  Yorum: Yok   |  227 views

Merhaba single node yapıda ki bir cluster sistemi durdururken aldıgım bir hatadan ve çözümünden bahsedecegim.

Hata aşagıda da görüldügü gibi,cluster servislerini durdurmaya çalışırken alıyorum.Hataya baktıgımız da hatanın nedeni olarak single instance bir cluster yapının bu şelkilde durdurulamayıcagı ile ilgilidir.Hata aşagıda ki gibidir.

[root@asm-test ~]# /u01/app/11.2.0/grid/bin/crsctl stop crs
CRS-4013: This command is not supported in a single-node configuration.
CRS-4000: Command Stop failed, or completed with errors.

Bunun çözümü olarak cluster servisini single node oldugunda aşagıda ki gibi kapatmalıyız.

[root@asm-test ~]# /u01/app/11.2.0/grid/bin/crsctl stop resource -all
CRS-2500: Cannot stop resource ‘ora.diskmon’ as it is not running
CRS-2500: Cannot stop resource ‘ora.ons’ as it is not running
CRS-2673: Attempting to stop ‘ora.LISTENER.lsnr’ on ‘asm-test’
CRS-2673: Attempting to stop ‘ora.evmd’ on ‘asm-test’
CRS-2673: Attempting to stop ‘ora.DGDATA.dg’ on ‘asm-test’
CRS-2673: Attempting to stop ‘ora.DGFRA.dg’ on ‘asm-test’
CRS-2673: Attempting to stop ‘ora.DGINDEX.dg’ on ‘asm-test’
CRS-2673: Attempting to stop ‘ora.asmorcl.db’ on ‘asm-test’
CRS-2677: Stop of ‘ora.DGINDEX.dg’ on ‘asm-test’ succeeded
CRS-2677: Stop of ‘ora.evmd’ on ‘asm-test’ succeeded
CRS-2677: Stop of ‘ora.LISTENER.lsnr’ on ‘asm-test’ succeeded
CRS-2677: Stop of ‘ora.DGDATA.dg’ on ‘asm-test’ succeeded
CRS-2677: Stop of ‘ora.DGFRA.dg’ on ‘asm-test’ succeeded
CRS-2677: Stop of ‘ora.asmorcl.db’ on ‘asm-test’ succeeded
CRS-2673: Attempting to stop ‘ora.asm’ on ‘asm-test’
CRS-2677: Stop of ‘ora.asm’ on ‘asm-test’ succeeded
CRS-2673: Attempting to stop ‘ora.cssd’ on ‘asm-test’
CRS-2677: Stop of ‘ora.cssd’ on ‘asm-test’ succeeded
CRS-4000: Command Stop failed, or completed with errors.

NOT : Aynı durum single instance da start için de geçerlidir.

Yararlı olması Dilegiyle…
Yazar : Mustafa Bektaş Tepe

30

Mayıs
2014

Linux İşletim Sistemlerinde VNC Server Yapılandırması

Yazar: Mustafa Bektaş Tepe  |  Kategori: Genel, Linux  |  Yorum: Yok   |  228 views

Merhaba bu yazımda Linux İşletim Sistemine uzak bağlantı kurabilmek için VNC Server kurulumunu ve ayarlarını örnekle anlatacagım.
Ben örnegimi Oracle Enterprise Linux 6 üzerine yapacagım,diger dagıtımlarda da küçük degişiklikler hariç hemen hemen yapılan işlemler aynı.

 • Sistemize istegigimiz VNC server paketini kurarız.Ben tigervnc yazılımını tercih edecegim,bu paket OEL cd’sinin repo’sunda geldigi için tercih nedenim.
[root@***** yum.repos.d]# yum install tigervnc-server -y
Loaded plugins: refresh-packagekit, security
Setting up Install Process
Resolving Dependencies
–> Running transaction check
—> Package tigervnc-server.x86_64 0:1.1.0-5.el6 will be installed
–> Finished Dependency Resolution
Dependencies Resolved
========================================
========================================
Package Arch
Version Repository Size
========================================
========================================
Installing:
tigervnc-server x86_64
1.1.0-5.el6 Oracle 1.0 M
Transaction Summary
========================================
========================================
Install 1 Package(s)
Total download size: 1.0 M
Installed size: 2.6 M
Downloading Packages:
Running rpm_check_debug
Running Transaction Test
Transaction Test Succeeded
Running Transaction
Installing : tigervnc-server-1.1.0-5.el6.x86_64 1/1
Verifying : tigervnc-server-1.1.0-5.el6.x86_64 1/1
Installed:
tigervnc-server.x86_64 0:1.1.0-5.el6
Complete!
 • /etc/sysconfig/vncservers dosyayımızı düzenleriz.

vi /etc/sysconfig/vncservers

VNCSERVERS=”2:root 3:mustafa”

VNCSERVERARGS[2]=”-geometry 1280×1024 -nolisten tcp -localhost”

VNCSERVERARGS[3]=”-geometry 1280×1024″VNCSERVERS=”4:oracle”

VNCSERVERARGS[4]=”-geometry 1024×768 -depth 16″

Burada kullanılan 2,3,4 gibi numaralar kullanıcıya atanan numaralardır,mesela yukarıda ki örnekte 2’yi root kullanıcısına attık.

 • VNC Server parolasını yapılandırdııgmız kullanıcılar için belirliyoruz.Bizim örnegimiz de  “root”,“oracle” ve “mustafa” kullanıcıları için belirliyecegiz.
[root@***** ~]# vncpasswd
Password:
Password must be at least 6 characters – try again
Password:
Verify:
[root@***** ~]# su – oracle
[oracle@***** ~]$ vncpasswd
Password:
Verify:
[oracle@***** ~]$ su – mustafa
Password:
[mustafa@***** ~]$ vncpasswd
Password:
Verify:

VNC Server servisini başlatmak ve sunucumuz yeniden başladığında otomatik açılması için gerekli komutları çalıştırıyoruz.

/etc/init.d/vncserver start
chkconfig vncserver on

NOT : VNC paketini kurduktan sonra “/etc/sysconfig/vncservers” dosyasında degişiklik yapmadan da vnc baglantısı yapabiliriz.Örnek verecek olursak ;

 • Hangi kullancıya vnc ile baglanmak istersek o kullanıcıya girer aşagıda ki gibi bir komut çalıştırdıgımız da bir tane vnc servis oluşturmuş oluruz ve bu servis aracılıgı ile sunucuya vnc ile baglanabiliriz.
vncserver -geometry 1024x768 -depth 16 :4
 • VNC’yi kullanabilmemiz için vnc servisi oluşturdugumuz kullanıcıya bir de şifre oluşturmamız dogru olacaktır.
vncpasswd 
 • Oluşturdumuz vnc servisini öldürmek için aşagıda ki komutu kullanabiliriz.
vncserver -kill :4

NOT : VNCSERVER komutu hakkında daha ayrıntılı bilgi almak için aşagıda ki komutları kullanabiliriz.

man vncserver
vncserver --help

NOT : VNC Client aracılıgı ile VNC Server’a baglanmak;
Linux için ;

vncviewer machine-name:portnumber
vncviewer 192.168.1.150:4

Windows için ;

VNC Client

Yararlı olması Dilegiyle…
Yazar : Mustafa Bektaş Tepe

Toplam 14 sayfa, 1. sayfa gösteriliyor.1234510...Son »
Facebook Twitter FriendFeed RSS Beslemesi
 • Kategoriler

 • Sertifikasyon • Etiketler

 • Topluluklar

      
       
 • Son Yazılar

 • Live Traffic Feed

  Feedjit Widget

©Yazılar kaynak belirtilmeden kullanılamaz - Oracle World

Facebook Twitter FriendFeed RSS Beslemesi
Follow

Get every new post on this blog delivered to your Inbox.

Join other followers: