Oracle’daki dual tablosunu anlatmamın sebebi bundan sonraki anlatacağım konularda örneklerimin genelini bu tabloyu kullanarak yapmamdır.Gelelim Oracle dual tablosuna oracle dual tablosunu Oracle firması sistem değişkenlerini veya ifadeleri hesaplamamız için kendisi oluşturmuştur.

  • Dual Table Oracle da Data Dictionary oluşturulurken üretilen bir tablodur.
  • Tablonun sahibi  Oracle’daki SYS kullanıcısıdır fakat her kullanıcıyada erişim hakkı verilmiştir. (Yani hangi user’dan girersek girelim dual tablosundan faydalanabiliriz)
  • Oracle dual tablosunun bir sütunu ve bir kaydı vardır. DUMMY isimli , VARCHAR2(1) veri tipinden oluşan bir sütuna sahiptir ve bu sütunun içindede de sadece x verisi vardır.
*SQL> desc dual;
Dönen_Deger
NAME     TYPE
DUMMY    VARCHAR2(1)

Açıklama : DUMMY isminde bir sütuna sahiptir.

*SQL> SELECT * FROM dual;
Dönen_Deger
X

Açıklama : dual tablosundada x isimli bir tane veri vardır.

Yazar : Mustafa Bektaş Tepe
Java && Oracle

Loading