SQL komutlarının ne işe yaradıgını neden kullanıldıgını bir önceki yazımda anlatmaya çalışmıştım(SQL NEDİR-NE DEGİLDİR-TARİHÇESİ).Burada ise SQL komutlarını ögrenecegiz ama önce SQL komutları kaça ayrılır bunlar hangileri ve ne işe yarar kısaca ögrenelim zaten daha sonraki konularda bunları tek tek ayrıntılı olarak anlatmaya çalışacagım .

SQL komutları;

 • DDL (Data Definition Language) (Veri Tanımlama Dili) :DDL deyimleri veritabanı üzerinde nesne(table,view,sequence vs.) yaratmak için kullanılırlar.Bazı DDL’ler ;
  • CREATE
  • ALTER
  • DROP
  • RENAME
  • TRUNCATE
  • COMMENT

 • DML (Data Manipulation Language) ( Veri Kullanma Dili) : DML komutları SQL’deki en temel komutlarla veritabanı içindeki verileri elde etmek ve degiştirmek için kullanılır.
  • SELECT
  • INSERT
  • UPDATE
  • DELETE
  • MERGE
 • DCL (Data Control Language) (Veri Sorgulama Dili) : DCL komutları Veritabanındaki kullanıcı haklarını düzenlemek için kullanılan deyimlerdir.
  • GRANT
  • REVOKE
  • ALTER PASSWORD
  • DENY
  • CREATE SYNONYM
 • TCL (Transaction Control Language) (İşlem Kontrol Komutları) : TCL komutları veritabanındaki tablolara kayıtların kontrol edilmesine yönelik komutlardır.
  • COMMIT
  • ROLLBACK
  • SAVEPOINT
  • SET TRANSECTION
 • Data Administration Commands(Veri Yönetim Komutları) :Veritabının genel olarak performans analizine yönelik komutlardır.
  • START AUDIT
  • STOP AUDIT

Yazar : Mustafa Bektaş Tepe
Java && Oracle

Loading