Diger katagorilere dahil olmayan Oracle fonksiyonlarıdır.Bu fonksiyonlar ;

NVL Fonksiyonu
NVL(x,y) fonksiyonu x’in degeri NULL ise y’yi ,x’in degeri NULL degilse x’i verir.

* SQL> SELECT NVL(‘Mustafa’,’Bektas’) FROM DUAL;
Dönen_Deger
Mustafa
* SQL> SELECT NVL(NULL,’Bektas’) FROM DUAL;
Dönen_Deger
Bektas

NVL2 Fonksiyonu
NVL2(x,y,z) fonksiyonu x’in degeri NULL ise z’yi,NULL degilse y’yi verir.

* SQL> SELECT NVL2(‘Mustafa’,’Bektas’,’Tepe’) FROM DUAL;
Dönen_Deger
Bektas

* SQL> SELECT NVL2(NULL,’Bektas’,’Tepe’) FROM DUAL;
Dönen_Deger
Tepe

NULLIF Fonksiyonu
NULLIF(x,y) fonksiyonu x’in degeri y’nin degerine eşit ise NULL,eşit degil ise y’yi döndürür.

* SQL> SELECT NULLIF(‘Mustafa’,’Bektas’) FROM DUAL;
Dönen_Deger
Mustafa
* SQL> SELECT NULLIF(‘Mustafa’,’Mustafa’) FROM DUAL;
Dönen_Deger
(null)

DECODE Fonksiyonu
DECODE(a1,e1,s1,e2,s2,e3,s3………d) biçiminde bir çok benzer parametre almaktadır.Bu fonksiyonu IF..THEN..ELSE yapısı şeklinde kullanabiliriz.Yani a1 degeri e1’e eşit ise s1,a1 degeri e2’ye eşit ise s2, a1 degeri e3’e eşit ise s3 hiç birine eşit degilse(e1,e2 veya e3 arasından birine eşit degilse) d parametresini döndürür.

* SQL> SELECT first_name,job_id,
DECODE(job_id,
‘FI_ACCOUNT’,’HesapUzmani’,
‘IT_PROG’,’BilgisayarUzmani’,
‘AC_MGR’,’Yonetici’,
‘Diger’) FROM employees;
Dönen_Deger
Steven          AD_PRES               Diger
Neena           AD_VP                  Diger
Lex                AD_VP                  Diger
Alexander     IT_PROG              BilgisayarUzmani
Bruce            IT_PROG              BilgisayarUzmani
David            IT_PROG              BilgisayarUzmani
Daniel           FI_ACCOUNT       HesapUzmani
John             FI_ACCOUNT        HesapUzmani
Ismael         FI_ACCOUNT        HesapUzmani
Shelley        AC_MGR               Yonetici

GREATEST Fonksiyonu
GREATEST(x) fonksiyonu x ifade kümesinin içinde ki en büyük degeri verir.

* SQL> SELECT GREATEST(10,20,15,35,50,23,51) FROM DUAL;
Dönen_Deger
51
* SQL> SELECT GREATEST(’25-ARA-2011′,’30-ARA-2015′,’25-OCA-2010′) FROM DUAL;
Dönen_Deger
30-ARA-2015

LEAST Fonksiyonu
LEAST (x)  fonksiyonu x ifade kümesinin içinde ki en küçük degeri verir.

* SQL> SELECT LEAST(10,20,15,35,50,23,51) FROM DUAL;
Dönen_Deger
10
* SQL> SELECT LEAST(’25-ARA-2011′,’30-ARA-2009′,’25-OCA-2010′) FROM DUAL;
Dönen_Deger
30-ARA-2009

COALESCE Fonksiyonu
Bir listede ki ilk NULL olmayan degeri verir.

* SQL> SELECT COALESCE(NULL,NULL,45,NULL,45,NULL,12) FROM DUAL;
Dönen_Deger
45

SYS_CONTEXT Fonksiyonu : Çeşitli oturum degişkenlerinindegerini verir.Örn. : IP adresi,terminal ya da oturumu açan kullanıcı gibi.
BFILENAME Fonksiyonu : Belirtilen işletim sistemi dosyası ve klasörü için BFILE yer belirtecini verir.
DUMP Fonksiyonu : Belirtilen kodlama sistemine göre.
EMPTY_BLOB Fonksiyonu : Boş bir BLOB yer belirteci döndürür.
EMPTY_CLOB Fonksiyonu : Boş bir CLOB yer belirteci döndürür.
SYS_CONNECT_BY_PATH Fonksiyonu : CONNECT-BY sorgularında kökten yapraklara(root-to-node) olan degerleri verir.
UID Fonksiyonu : O anki oturum sayısal kullanıcı belirtecini yani ID’sini verir.
USER Fonksiyonu : O anki oturum için kullanıcı adını verir.

USERNV Fonksiyonu : SYS_CONTEXT gibidir.Ancak bunun yerine SYS_CONTEXT kullanılmaktadır.
VSIZE Fonksiyonu : Bir ifadenin içsel degerini byte olarak verir.

NOT  : Örneklerimde Oracleda ki DUAL table ‘ ı ve HR user ‘ ı kullanıyorum.

Yazar : Mustafa Bektaş Tepe
Java && Oracle

Loading