Archive for Mayıs, 2012

SQL Kısıtlayıcılar(Constraints)

Kısıtlar(constarints) veritabanında ki veri bütünlüğünü sağlamak amacıyla oluşturulmuş kurallar olarak tanımlanabilir.Yani kısıtlar veritabanına hatalı giriş yapılmasını engeller.Örnegin bir tablomuzda cinsiyet sütunu olduğunu düşünelim ve bu sütuna veri olarak sadece E veya K girimesi gerekiyor bu gibi bir durumu kısıtlayıcılar ile sağlayabiliriz.Oracle’da var olan kısıtlayıcılar.

 1. NOT NULL : NULL değerlerin girilmesini engeller.
 2. CHECK : Belirtilen şartın sağlanıp saglanmadıgını kontrol eder.
 3. UNIQUE : İlgili sütunda veri tekrarını engeller.
 4. PRIMARY KEY : Bir tabloda ki benzersiz alanı belirtir.Yani hem NOT NULL  olacak hem de UNIQUE olacak.
 5. FOREIGN KEY : Tablolar arasında ortak sütunları kullanarak ilişki olmasını sağlar.

Kısıtlar CREATE TABLE veya ALTER TABLE ile oluşturulur.

Kısıtımız sadece bir sütun ile ilgiliyse sütun seviyesin de kısıt oluşturulur.Eger kısıtımız birden fazla sütun içeriyorsa tablo seviyesin de kısıt oluşturulabilir.Kısıt oluşturmak için gerekli söz dizimi ;
(continue reading…)

14,179 total views, 16 views today


SQL DDL(Data Definition Language-Veri Tanımlama Dili)-TABLO(Table)

Merhaba arkadaşlar bu yazımda DDL(Data Definition Language-Veri Tanımlama Dili) ‘e ait SQL komutlarını inceleyecegiz ama bu konu çok geniş oldugundan(table,index,view,sequence,synonym vs.) ben burada sadece tablolar üzerinde örnekler yapacagım.

Tablo(table)

Tablo ilişkisel veritabanların da verileri saklamak için kullanılan sütunlar ve satırlardan oluşan iki boyutlu bir yapıdır.

 1. Her tablonun kendisine ait özel bir ismi vardır.
 2. Bir tablo için kullanılan bir isim aynı şema(schema) içerisin de başka bir tabloya daha verilemez.
 3. Tabloda yer alan sütunların veritipi,büyüklük vs. gibi özellikleri vardır.
 4. Aynı tablo içerisinde de aynı sütun ismi birden fazla sütüna verilemez.

NOT : Bir tablonun bilgilerini görmek için USER_TABLES,ALL_TABLES,USER_TAB_COLUMNS, ALL_TAB_COLUMNS views(görüntüleri) kullanılabilir.

 • Aşagıda ki SQL cümlesiyle bulundugumuz kullanıcıda ki tabloların bilgilerini verir.
SELECT * FROM user_tables;

(continue reading…)

8,362 total views, 2 views today


 • Sertifikasyon • Etiketler

 • Topluluklar

                   
                   
 • Live Traffic Feed

  Feedjit Widget
 • Copyright © 1996-2010 Mustafa Bektaş Tepe. All rights reserved.
  Türkçeleştirme Blogizma | AltyapıWordPress
  Takip Et

  Her yeni yazı için posta kutunuza gönderim alın.

  Diğer takipçilere katılın: