Kısıtlar(constarints) veritabanında ki veri bütünlüğünü sağlamak amacıyla oluşturulmuş kurallar olarak tanımlanabilir.Yani kısıtlar veritabanına hatalı giriş yapılmasını engeller.Örnegin bir tablomuzda cinsiyet sütunu olduğunu düşünelim ve bu sütuna veri olarak sadece E veya K girimesi gerekiyor bu gibi bir durumu kısıtlayıcılar ile sağlayabiliriz.Oracle’da var olan kısıtlayıcılar.

  1. NOT NULL : NULL değerlerin girilmesini engeller.
  2. CHECK : Belirtilen şartın sağlanıp saglanmadıgını kontrol eder.
  3. UNIQUE : İlgili sütunda veri tekrarını engeller.
  4. PRIMARY KEY : Bir tabloda ki benzersiz alanı belirtir.Yani hem NOT NULL  olacak hem de UNIQUE olacak.
  5. FOREIGN KEY : Tablolar arasında ortak sütunları kullanarak ilişki olmasını sağlar.

Kısıtlar CREATE TABLE veya ALTER TABLE ile oluşturulur.

Kısıtımız sadece bir sütun ile ilgiliyse sütun seviyesin de kısıt oluşturulur.Eger kısıtımız birden fazla sütun içeriyorsa tablo seviyesin de kısıt oluşturulabilir.Kısıt oluşturmak için gerekli söz dizimi ;
(continue reading…)

Loading