Bir diskin ASM tarafından kullanılabilmesi için disk üzerinde partition oluşturup,diskin ASM diski olarak işsretlenmesi gerekmektedir.

NOT : Linux de disk bölümlemek(partition) için fdisk,parted, AOMEI Partition Assistant,cfdisk, Disk Druid,FIPS gibi araçlar kullanabiliriz.

Bir örnek yapacak olursak /dev dizini altında sdf diye kullanılmayan diskimiz olsun.Bunu fdisk aracı ile öncelikle bölümlendirelim.

1.fdisk ile bölüm(partition) oluşturalım.

[root@asm-test ~]# fdisk /dev/sdf

Device contains neither a valid DOS partition table, nor Sun, SGI or OSF disklabel

Building a new DOS disklabel with disk identifier 0xe5fb1db0.

Changes will remain in memory only, until you decide to write them.

After that, of course, the previous content won’t be recoverable.

Warning: invalid flag 0x0000 of partition table 4 will be corrected by w(rite)

WARNING: DOS-compatible mode is deprecated. It’s strongly recommended to

switch off the mode (command ‘c’) and change display units to

sectors (command ‘u’).

Command (m for help): n

Command action

e   extended

p   primary partition (1-4)

p

Partition number (1-4): 1

First cylinder (1-1305, default 1):[ENTER]

Using default value 1

Last cylinder, +cylinders or +size{K,M,G} (1-1305, default 1305): [ENTER]

Using default value 1305

Command (m for help): w

The partition table has been altered!

Calling ioctl() to re-read partition table.

Syncing disks.

 

n : yeni bir bölüm(partition) oluşturacağımızı,
p : primary partition oluşturacağımızı,
1 : bölüm(partition) numarasını,
[ENTER] : bölümün boyutunu belirlemek için,
w :  partition tablosunda değişiklikleri kaydeder.

2.)oracleasm servisini yapılandıralım.Veritabanı kurulumumuzu işletim sisteminde ki “oracle” kullanıcısı ile yapacağımız için ASM library driver’ını bu kullanıcıya ve bu kullanıcının birincil “oinstall” grubuna sahiplik verelim.

[root@asm-test ~]# service oracleasm configure
Configuring the Oracle ASM library driver.

This will configure the on-boot properties of the Oracle ASM library

driver.  The following questions will determine whether the driver is

loaded on boot and what permissions it will have.  The current values

will be shown in brackets (‘[]’).  Hitting <ENTER> without typing an

answer will keep that current value.  Ctrl-C will abort.

Default user to own the driver interface []: oracle

Default group to own the driver interface []: oinstall

Start Oracle ASM library driver on boot (y/n) [y]: y

Scan for Oracle ASM disks on boot (y/n) [y]: y

Writing Oracle ASM library driver configuration: done

Initializing the Oracle ASMLib driver:                     [  OK  ]

Scanning the system for Oracle ASMLib disks:               [  OK  ]

3.)Disklerimizi ASM disk etiketiyle(label) oluşturabiliriz.

[root@asm-test ~]# oracleasm createdisk DATA1 /dev/sdf1
Writing disk header: doneInstantiating disk: done
  • Disklerimizi listelemek için;
[root@asm-test ~]# oracleasm listdisks DATA1
  • Disklerimizi taramak için;

[root@asm-test ~]# oracleasm scandisks
Reloading disk partitions: doneCleaning any stale ASM disks…
Scanning system for ASM disks…

  • Bir ASM  diskini silmek için;
[root@asm-test ~]# oracleasm deletedisk DATA1
Clearing disk header: doneDropping disk: done
  • Bir diskin ASM diski olup olmadığını sorgulamak için veya ASM diskin hangi bölüme(partition) denk geldiğini görmek için aşağıdaki sorgulardan herhangi birini kullanabiliriz.;

[root@asm-test ~]# oracleasm querydisk -p DATA1
Disk “DATA1″ is a valid ASM disk/dev/sdf1: LABEL=”DATA1″ TYPE=”oracleasm”

[root@asm-test ~]# oracleasm querydisk /dev/sdf1
Device “/dev/sdf1” is marked an ASM disk with the label “DATA1”

[root@asm-test ~]# oracleasm querydisk /dev/sd*
Device “/dev/sdf1” is marked an ASM disk with the label “DATA1”

NOT : oracleasm ile ilgili komutların listesi ise aşağıda ki gibidir.

[root@asm-test ~]# oracleasm
Usage: oracleasm [–exec-path=<exec_path>] <command> [ <args> ]oracleasm –exec-path

oracleasm -h

oracleasm -V

The basic oracleasm commands are:

configure        Configure the Oracle Linux ASMLib driver

init             Load and initialize the ASMLib driver

exit             Stop the ASMLib driver

scandisks        Scan the system for Oracle ASMLib disks

status           Display the status of the Oracle ASMLib driver

listdisks        List known Oracle ASMLib disks

querydisk        Determine if a disk belongs to Oracle ASMlib

createdisk       Allocate a device for Oracle ASMLib use

deletedisk       Return a device to the operating system

renamedisk       Change the label of an Oracle ASMlib disk

update-driver    Download the latest ASMLib driver

Yararlı olması Dilegiyle…
Yazar : Mustafa Bektaş Tepe

Loading