PLSQL Procedural Language Structured Query Language ‘ nin kısa adıdır. 1980 ler’n sonunda Oracle tarafından geliştirilmeye başlanmıştır.

  • PL/SQL taşınabilir, yüksek performanslı transaction-processing dilidir.
  • PL/SQL veritabanı tarafından yorumlandığı için işletim sistemi bağımsızdır.
  • SQL’i doğrudan SQL*Plus üzerinden çalıştırabiliriz.
  • Başka programlar, veritabanından direk PL/SQL kodlarını çağırabilir.
  • PL/SQL’in sözdizimi ADA ve Pascal diline dayanmaktadır.

PL/SQL yapısal dillere ait özelliklerin SQL’e eklenmesiyle ortaya çıkan Oracle’a has bir dildir. İstemcisunucu ortamları tasarlama ile ağ üzerindeki dağıtık işlemler yapma ve transactionlar çalıştırma imkanı sunmaktadır. PL/SQL kullanarak her türlü SQL cümleciğini yazabilirsiniz. Dinamik SQL ifadeleri oluşturup, çalıştırabilirsiniz. PL/SQL programları genellikle veritabanında saklanırlar. Bu nedenle sorguların istemciden veritabanına gönderilmesi ve tekrar istemciye gönderilmesine gerek yoktur. Böylecilikle ağ trafiğini de azaltmış olur.

PL/SQL faydaları nelerdir?

  1. PL/SQL prosedürel bir yapıya sahiptir.(if/else, for , while gibi kontrol mekanizmalarına izin verir). Sql prosedürel bir yapıda değildir.
  2. Tek seferde istediğiniz kadar işlemi db ye göndereceğinizden her seferinde sql queryler çalıştırmaktan daha hızlı toplam sonucu alabilirsiniz.
  3. Çalıştırmış olduğunuz sql kodlarını, debug etme, loglama yada module etme gibi işlemleri PL/SQL blocklarla yada yapılarla sağlayabilirsiniz.
  4. Oracle Forms, Oracle Report gibi toollara entegre olabilir.
  5. Exception handling ile hata yakalama ve bu durumlarda farklı işlemler tanımlayabilir yada loglama yapabilirisiniz.

Yararlı olması Dilegiyle …
Yazar : Mustafa Bektaş Tepe

Kaynaklar;
http://www.tutorialspoint.com/plsql/plsql_basic_syntax.htm
https://developersdaily.wordpress.com/category/plsql/?blogsub=confirming#subscribe-blog
http://docs.oracle.com/cd/B19306_01/appdev.102/b14261/
https://docs.oracle.com/cd/E11882_01/appdev.112/e40758/toc.htm
https://oracle-base.com/articles/misc/introduction-to-plsql

Loading