OSWatcher aracı belirli aralıklarla top, iostat,vmstat, netstat gibi komutlar ile üretilen verilerin analiz edilip saklanılıp raporlanması için geliştirilmiş bir araçtır.İçinde barındırdığı OSWg aracı ile analiz edilen verileri grafik olarak sunar.

OSWatcher aracı Oracle tarafından geliştirilmiştir ve metalink üzerinden (support.oracle.com) ücretsiz indirip kullanabilirsiniz. Metalink üzerinden (https://support.oracle.com) “OS Watcher Black Box User Guide [ID 301137.1]” isimli dokümanda bulunan oswbb733.tar isimli dosyayı indirelim.

1.Bu dosyayı WinSCP tarzı bir program ile Linux sunucumuza “oracle” kullanıcısı ile kopyalayalım.

2.tar dosyasını “oracle” kullanıcısı ile açalım.

[oracle@test-rac1 oswatcher]$ tar xvf /home/oracle/oswatcher/oswbb733.tar
oswbb/
oswbb/docs/
oswbb/docs/The_Analyzer/
oswbb/docs/The_Analyzer/OSWatcherAnalyzerOverview.pdf
oswbb/docs/The_Analyzer/oswbbaUserGuide.pdf
oswbb/docs/The_Analyzer/oswbba_README.txt
oswbb/docs/OSWatcher/
oswbb/docs/OSWatcher/oswbb_README.txt
oswbb/docs/OSWatcher/OSWatcherUserGuide.pdf
oswbb/Exampleprivate.net
oswbb/nfssub.sh
oswbb/stopOSWbb.sh
oswbb/call_du.sh
oswbb/iosub.sh
oswbb/OSWatcherFM.sh
oswbb/ifconfigsub.sh
oswbb/ltop.sh
oswbb/mpsub.sh
owbb/call_uptime.sh
oswbb/psmemsub.sh
oswbb/tar_up_partial_archive.sh
oswbb/oswnet.sh
oswbb/vmsub.sh
oswbb/call_sar.sh
oswbb/oswib.sh
oswbb/startOSWbb.sh
oswbb/Example_extras.txt
oswbb/oswsub.sh
oswbb/oswbba.jar
oswbb/OSWatcher.sh
oswbb/tarupfiles.sh
oswbb/xtop.sh
oswbb/src/
oswbb/src/Thumbs.db
oswbb/src/OSW_profile.htm
oswbb/src/tombody.gif
oswbb/src/missing_graphic.gif
oswbb/src/coe_logo.gif
oswbb/src/watch.gif
oswbb/src/oswbba_input.txt
oswbb/oswrds.sh
[oracle@test-rac1 oswatcher]$

NOT : OSWatcher ksh kabuğunda(shell) yazıldığı için sistemimizde ksh olması gerekmektedir. ksh olup olmadıgını anlamak için aşagıdaki komutdan yararlanabiliriz.

[root@test-rac1 ~]# rpm -qa | grep ksh
ksh-20100621-19.el6.x86_64

3.tar dan çıkardıgımız dizinimize geçelim.

[oracle@test-rac1 ~]$ cd /home/oracle/oswatcher/oswbb

4.Şimdi OSWatcher aracını startOSWbb.sh  scripti ile başlatalım. Bu scriptin 4 parametresi vardır.

 • İlk parametre ile zaman aralığını kaç saniyedebir veri toplanacağını belirtiriz, default olarak 30 saniyedir.
 • İkinci parametre ile kaç saat veri toplanacağını belirtiriz, default olarak 48 saatdir.
 • Üçüncü parametre yi sıkıştırma yapmak istedigimizde kullanırız.
 • Dördüncü parametre ile topladığımız verilerin nereye yazılacağını belirtiriz, default olarak startOSWbb.sh scriptinin bulunduğu dizine “archive” adında klasöre yazma işlemi yapar. İstersek OSWBB_ARCHIVE_DEST değişkenini set ederek de çıktıları istedigimiz yere yazdırabiliriz.
[oracle@test-rac1 oswbb]$ ./startOSWbb.sh 20 24 gzip /home/oracle/test_archive

Aşağıda ki gibi hiçbir değer vermeden çalıştırırsak default değerlerle çalışır.

[oracle@test-rac1 oswbb]$ ./startOSWbb.sh

[oracle@test-rac1 oswbb]$
Info...You did not enter a value for snapshotInterval.
Info...Using default value = 30
Info...You did not enter a value for archiveInterval.
Info...Using default value = 48
Setting the archive log directory to/home/oracle/oswatcher/oswbb/archive

Testing for discovery of OS Utilities...
VMSTAT found on your system.
IOSTAT found on your system.
MPSTAT found on your system.
IFCONFIG found on your system.
NETSTAT found on your system.
TOP found on your system.


Testing for discovery of OS CPU COUNT
oswbb is looking for the CPU COUNT on your system
CPU COUNT will be used by oswbba to automatically look for cpu problems


CPU COUNT found on your system.
CPU COUNT = 2


Discovery completed.


Starting OSWatcher v7.3.3  on Thu Sep 10 10:36:43 EEST 2015
With SnapshotInterval = 30
With ArchiveInterval = 48


OSWatcher - Written by Carl Davis, Center of Expertise,
Oracle Corporation
For questions on install/usage please go to MOS (Note:301137.1)
If you need further assistance or have comments or enhancement
requests you can email me Carl.Davis@Oracle.com


Data is stored in directory: /home/oracle/oswatcher/oswbb/archive


Starting Data Collection...


oswbb heartbeat:Thu Sep 10 10:36:48 EEST 2015
oswbb heartbeat:Thu Sep 10 10:37:18 EEST 2015
oswbb heartbeat:Thu Sep 10 10:37:48 EEST 2015
oswbb heartbeat:Thu Sep 10 10:38:18 EEST 2015
oswbb heartbeat:Thu Sep 10 10:38:48 EEST 2015

5.OSWatcher ın çalışıp çalışmadığını aşağıdaki gibi kontrol edebiliriz.

[oracle@test-rac1 oswbb]$ ps -ef | grep -i osw | grep -v grep
oracle   15253     1  0 10:36 pts/0    00:00:00 /bin/sh ./OSWatcher.sh
oracle   15431 15253  0 10:36 pts/0    00:00:00 /bin/sh ./OSWatcherFM.sh 48 /home/oracle/oswatcher/oswbb/archive

6.OSWatcher aracını stopOSWbb.sh scripti ile durdururuz.

[oracle@test-rac1 oswbb]$ ./stopOSWbb.sh

7. oswbb/archive klasöründe aşagıdaki datalar toplanır.

Oracle OSWatcher

 • oswifconfig : ifconfig komutunun çıktılarını saklar.
 • oswiostat : iostat komutunun çıktılarını saklar.
 • oswmeminfo : /proc/meminfo çıktısını saklar.
 • oswmpstat : mpstat komutunun çıktılarını saklar.
 • oswnetstat : netstat komutunun çıktılarını saklar.
 • oswprvtnet : RAC için private ağlar hakkında bilgi saklar.
 • oswps : ps komutunun çıktılarını saklar.
 • oswslabinfo : /proc/slabinfo çıktısını saklar.
 • oswtop : top komutunun çıktılarını saklar.
 • oswvmstat : vmstat komutunun çıktılarını saklar.

8.ekran görüntüsü alınacağı için ssh yaparken -X ile bağlanmamız veya vnc tarzı arayüz almak gerekir.

Grafik olarak görmek için OSWg aracını başlatalım.

NOT : grafik almak için sistemimizde java yüklü olması gerekmetedir.

[mustafatepe.BIM266] ➤ ssh -X oracle@192.168.1.101
Permanently added '192.168.1.101' (RSA) to the list of known hosts.
oracle@192.168.1.101's password:
Last login: Mon Apr  6 17:19:01 2015 from 192.168.1.1
[oracle@test-rac1 ~]$ cd /home/oracle/oswatcher/oswbb
[oracle@test-rac1 oswbb]$ export PATH=$ORACLE_HOME/jdk/bin:$PATH
[oracle@test-rac1 oswbb]$ java -jar oswbba.jar -i archive/


Starting OSW Analyzer V7.3.3
OSWatcher Analyzer Written by Oracle Center of Expertise
Copyright (c)  2014 by Oracle Corporation

Parsing Data. Please Wait...

Scanning file headers for version and platform info...

Parsing file test-rac1.ekonomi_iostat_15.09.10.1000.dat ...

Parsing file test-rac1.ekonomi_vmstat_15.09.10.1000.dat ...

Parsing file test-rac1.ekonomi_netstat_15.09.10.1000.dat ...

Parsing file test-rac1.ekonomi_top_15.09.10.1000.dat ...

Parsing file test-rac1.ekonomi_ps_15.09.10.1000.dat ...

Parsing Completed.

Enter 1 to Display CPU Process Queue Graphs
Enter 2 to Display CPU Utilization Graphs
Enter 3 to Display CPU Other Graphs
Enter 4 to Display Memory Graphs
Enter 5 to Display Disk IO Graphs

Enter 6 to Generate All CPU Gif Files
Enter 7 to Generate All Memory Gif Files
Enter 8 to Generate All Disk Gif Files


Enter L to Specify Alternate Location of Gif Directory
Enter T to Alter Graph Time Scale Only (Does not change analysis dataset)
Enter D to Return to Default Graph Time Scale
Enter R to Remove Currently Displayed Graphs

Enter A to Analyze Data
Enter S to Analyze Subset of Data(Changes analysis dataset including graph time scale)


Enter P to Generate A Profile
Enter X to Export Parsed Data to File
Enter Q to Quit Program

Please Select an Option:4

Oracle OSWatcherOracle OSWatcherOracle OSWatcher

Yararlı olması Dilegiyle …
Yazar : Mustafa Bektaş Tepe

http://docs.oracle.com/cd/E37670_01/E37355/html/ol_oswatcher_diag.html

Loading