SELECT UC.OWNER child_owner,
    UC.TABLE_NAME child_table,
    UCC.COLUMN_NAME c_column_name,
    UC.R_CONSTRAINT_NAME constaint_name,
    uc.constraint_type   constraint_type,
    UCC.TABLE_NAME parent_table,
    UCC.COLUMN_NAME p_column_name
FROM DBA_CONSTRAINTS UC,
   DBA_CONS_COLUMNS UCC
WHERE UC.R_CONSTRAINT_NAME = UCC.CONSTRAINT_NAME
   AND UC.CONSTRAINT_TYPE = 'R';

Yararlı olması Dilegiyle…
Yazar : Mustafa Bektaş Tepe

Loading