Veritabanında overlap(çakışan) indexleri bulmak için gerekli script.

SELECT miv1.table_owner,
    miv1.table_name,
    miv1.index_name,
    miv2.index_name,
    miv1.index_columns,
    miv2.index_columns
 FROM ( SELECT table_owner, table_name, index_name,
         listagg (c.column_name, ',') WITHIN GROUP (ORDER BY c.column_position) index_columns
      FROM dba_ind_columns c
WHERE table_owner NOT IN ('SYS', 'SYSTEM', 'SYSMAN', 'XDB', 'OLAPSYS')
    GROUP BY table_owner, table_name, index_name) miv1,
    ( SELECT table_owner, table_name, index_name,
         listagg (c.column_name, ',') WITHIN GROUP (ORDER BY c.column_position) index_columns
      FROM dba_ind_columns c
WHERE table_owner NOT IN ('SYS', 'SYSTEM', 'SYSMAN', 'XDB', 'OLAPSYS')
    GROUP BY table_owner, table_name, index_name) miv2
 WHERE   miv1.table_owner = miv2.table_owner
    AND miv1.table_name = miv2.table_name
    AND miv1.index_columns LIKE miv2.index_columns || '_%';

Yararlı olması Dilegiyle…
Yazar : Mustafa Bektaş Tepe

Loading