Sysstat rpm paketi ile yüklenen çok kullanılan komutlardan birisidir.

Bu komutla network file systems ve disklere dair I/O ve CPU istatistiklerine erişilebilir. Parametre kullanılmadan çalıştırıldığında sistemin son açılmasından itibaren disk ve CPU kullanımı ile ilgili bilgi verir.

iostat komutuna verilecek ilk rakamsal parametre kaç saniyede bir rapor üretileceğini, 2. parametre ise ekrana kaç defa çıktı verileceğini belirtir. Eğer 2. parametre verilmezse istenen zaman aralığı için ekrana sürekli olarak sistem bilgisi basılacaktır, birçok işlemde olduğu gibi bu işlem de Ctrl+C ile sonlandırılabilir.

Parametre olarak diskin ismi de verilip özelleştirilmiş bir rapor alınabilir.

 • -d : Sadece disk kullanım bilgisi görülür.
 • -c : Sadece işlemci(CPU) kullanım bilgisi izlenir.
 • -k : istatistikleri blok cinsinden değil KB cinsinden verir
 • -m : istatistikleri MB cinsinden gösterir
 • -p : Belirli bir disk izlenebilir.
 • -x : Genişletilmiş istatistikler için
 • -n : Sadece NFS ile bağlı diskler ile ilgili bilgi verir
 • -t : İstatistik bilgisinin yanında ayrıntılı zaman bilgisinide verir.

 • %user : Her bir kullanıcı bazında(uygulama) sırasında kullanılan işlemci ortalaması/yüzdesi.
 • %nice : Kullanıcı seviyesinde önceliği yüksek olan işler için cpu da harcanan kullanım yüzdesi.
 • %system : Sistem(kernel) düzeyinde çalışan işlemler için işlemciyi kullanım yüzdesi.
 • %iowait : Sistemin I/O işlemleri sırasında CPU’nun boşta kalma süresinin yüzdesi.
 • %steal : Hipervizör başka bir sanal işlemcinin hizmetindeyken CPU veya CPU’lar tarafından istem dışı beklemede harcanan zamanın yüzdesini gösterin.
 • %idle : Sistemde I/O isteğinin olmadığı ve CPU veya CPU’ların boşta kaldıkları süreyi ve yüzdesini gösterin.

 

 • tps : Bir saniyede fiziksel diske yapılan ortalama transfer sayısıdır.
 • Blk_read/s : Verilen zaman aralığında fiziksel diskten okunan toplam veri miktarının blok/saniye cinsinden ortalamasıdır.
 • Blk_wrtn/s : Verilen zaman aralığında fiziksel diske yazılan toplam veri miktarının blok/saniye cinsinden ortalamasıdır.
 • Blk_read : Blk_read ise okunan toplam blok sayısıdır.
 • Blk_wrtn : Blk_wrtn ise yazılan toplam blok sayısıdır.

 

 • rrqm/s : Saniyede birleştirmek için sıraya alınan okuma isteklerinin sayısı
 • wrqm/s : Saniyede birleştirmek için sıraya alınan yazma isteklerinin sayısı
 • r/s : Saniyede diske verilen yazma isteklerinin sayısı
 • w/s : Saniyede diske verilen yazma isteklerinin sayısı
 • rsec/s : Saniyede diskten okunan sektör sayısı
 • wsec/s : Saniyede diskten yazılan sektör sayısı
 • avgrq-sz : Diske verilen isteklerin ortalama boyutu (sektörler içinde)
 • avgqu-sz : Diske verilen isteklerin ortalama kuyruk uzunluğu
 • await : Cihaza verilen I/O isteklerinin ortalama süresi(milisaniye cinsinden). Bu, sıradaki talepler için harcanan zamanı ve onlara hizmet için harcanan süreyi içerir.
 • r_await : Okuma için cihaza verilen I/O isteklerinin ortalama süresi(milisaniye cinsinden). Bu, sıradaki talepler için harcanan zamanı ve onlara hizmet için harcanan süreyi içerir.
 • w_await : Yazma için cihaza verilen I/O isteklerinin ortalama süresi(milisaniye cinsinden). Bu, sıradaki talepler için harcanan zamanı ve onlara hizmet için harcanan süreyi içerir.
 • svctm : Cihaza verilen I/O istekleri için ortalama hizmet süresi (milisaniye cinsinden)
 • %util : I/O isteklerinin kapasitesiye göre kullanımı (cihazın bant genişliği kullanımı)

Linux iostat komutu

Mustafa Bektaş Tepe

İyi Çalışmalar

Loading