Merhaba arkadaşlar bu yazımda Java programlama dilinde kullanılan operatörleri anlatmaya çalışacagım.

Operatör bütün programlama dillerinde bulunan ve programlar da kullanılan degişkenler ve nesnelerin
degerleri üzerinde çeşitli degişiklikler yapabilmek için kullanılan
elemanlardır.Yapacagımız işlem operatörle gerçekleşiyorsa  “en hızlı ve verimli” ancak bu şekilde yapılır diyebiliriz.

NOT : Yapacagımız işlemler yalnızca bir operatör ile
gerçekleşmiyorsa ya bir grup operatörün biraraya getirilmesiyle ya da o
işlemi gerçekleştirecek method yazılmasıyla işlemi gerçekleştiririz.

Javada’ki operatörleri yaptıkları işe göre aşagıda ki gibi sınıflandırabiliriz ;

  1. Atama operatörü(=)
  2. Aritmetik operatörler(+ , – , * , / , %)
  3. Aritmetik artırma ve eksiltme operatörleri(++ , –)
  4. Aritmetik atama operatörleri(+=  ,-= , *- , /= , %=)
  5. İlişkisel operatörler(< , > , >=  ,<=  , == , !=)
  6. Mantıksal operatörler(AND,OR,XOR,NOT)
  7. Bit tabanlı(Bitwise) operatörler(& , | , ^ , ~ , << , >>)
  8. ?:   operatörü

Operatörler üzerinde işlem yaptıkları degişken/sabit sayısına göre
bir adet degişkene ihtiyaç duyan operatörlere tekli operatör(unary
operator), iki adet degişkene ihtiyaç duyan operatörlere ikili
operatör(binary  operator) ve üç adet degişkene ihtiyaç duyan
operatörlere(?:) üçlü operatör denilir. (continue reading…)

Loading