Oracle Weblogic

Weblogic Temel Kavramlar

Web sunucusu Nedir ?

Web sunucusu kısaca yüzlerce kullanıcıya aynı anda hizmet veren, HTTP isteklerine cevap verebilen web sitenizin web sayfalarının depolandığı bilgisayardır diyebiliriz. Web sunucusu HTTP protokolünü kullanır ve internet üzerinden web sitenizin içeriğini kullanıcılara ulaştırır. web suncusuna bir istek geldiğinde, sunucu bu isteği en iyi karşılayabilecek programa aktarır. Burada gelen istek işlenerek geriye cevap gönderilir. Veri tabanı bağlantısı ve mesajlaşma gibi işlevleri kendisi sağlar. Yani Web sunucusu, statik (değişmeyen içerik) html sayfalarını göstermek için kullanılan sunucu türüdür. En iyi örneği Apache Httpd sunucusudur.

Uygulama sunucusu Nedir ?

Uygulama sunucuları bünyelerinde uygulamanın kendisini barındırır, bu uygulamanın ihtiyaç duyduğu kaynakları yönetir ve uygulamanın hizmetine sunarlar. Uygulama sunucuları bünyesinde JSP, JSF, Spring MVC ya da EJB gibi teknolojilerle hazırlanmış uygulamalar koşturulur. Uygulama sunucusu bünyesindeki uygulamalara güvenlik (security) ve otomatik işlem yönetimi (transaction management) gibi hizmetler sağlar.

Özellikleri arasındaki önemli farklar şunlardır;

Web Sunucusu HTTP İçerik sunmak için tasarlanmıştır. Application Server, HTTP İçerik hizmet edebilir ama sadece HTTP ile sınırlı değildir. RMI/RPC gibi diğer protokol desteği sağlanabilir

Web sunucularında, PHP, ASP vb. gibi betik dilleri desteklemek için eklentiler bulunur fakat statik içerik sunmak için tasarlanmıştır. Uygulama sunucuları dinamik web içeriği oluşturabilir.

Uygulama Sunucu bileşenleri ve özellikleri, bağlantı havuzu, nesne havuzu, işlem desteği, mesajlaşma hizmetleri gibi uygulama seviyesi hizmetlere destek olabilir.

Java Platform Enterprise Edition Nedir?

J2EE, Java programlama diline dayalı çok katmanlı kurumsal uygulamalar geliştirmek için standart platformdur. J2EE’yi oluşturan teknolojiler Sun Microsystems ve BEA Systems dahil diğer yazılım satıcıları tarafından ortaklaşa geliştirilmiştir.

J2EE uygulamaları standart modüler bileşenlere dayanmaktadır. WebLogic Server, bu bileşenler için eksiksiz bir servis seti sunar ve programlama gerektirmeden uygulama davranışının birçok detayını otomatik olarak işler.

Java EE platformu şunlardan oluşur:

 • Java Virtual Machine (JVM)
 • Java Platform Standard Edition (Java SE)
 • Java EE application server
 • Java EE Application Programming Interfaces (APIs)

Java Platform Standard Edition (SE), taşınabilir, nesne yönelimli uygulamalar geliştirmek için bir platformdur. Bir derleyici(compiler), bir hata ayıklayıcı(debugger) ve bir JVM içerir. Ayrıca, geliştirmeyi kolaylaştırmak için önceden oluşturulmuş binlerce sınıfı (nesne türleri için şablonlar) içerir. Java Platform Enterprise Edition, Java Platform Standard Edition’ın üzerine inşa edilmiştir.

Bir uygulama sunucusu, son kullanıcıdan arka uç iş süreçlerine ve veritabanlarına kadar uygulama işlemlerini gerçekleştiren bir yazılımdır. Bir Java EE uygulama sunucusu, tüm Java EE standartlarına uygundur. İki ana bölümden oluşur:

 • Servlets ve JSP’ler gibi Java web uygulaması bileşenlerini işleyen Web Konteyneri
 • Enterprise JavaBeans adlı Java sistem bileşenlerini işleyen EJB Container

Java EE Uygulama Application Programming Interfaces (APIs) standartları kontrol eder ve transactionları kontrol etmekten (Java Transaction server-API veya JTA) kaynakları yönetmeye (Java Management Extensions veya JMX) kadar birçok sunucu tarafı görevini yerine getirebilen çağrılabilir kodlar sağlar.

Weblogic Nedir?

WebLogic Server bir uygulama sunucusudur: çok katmanlı dağıtılmış kurumsal uygulamalar geliştirmek ve dağıtmak için bir platform. WebLogic Server, Web sunucusu işlevselliği, işletme bileşenleri ve arka uç kurumsal sistemlere erişim gibi uygulama hizmetlerini merkezileştirir. Kaynak kullanımını ve uygulama performansını geliştirmek için önbellekleme ve bağlantı havuzu oluşturma gibi teknolojiler kullanır. WebLogic Server ayrıca işletme düzeyinde güvenlik ve güçlü yönetim olanakları sunar.

WebLogic Server, çok katmanlı (veya çok katmanlı) bir mimarinin orta katmanında çalışır. Çok katmanlı bir mimari, bir bilgisayar sistemini oluşturan yazılım bileşenlerinin birbirleriyle ve donanım, ağ ve kullanıcılarla ilişkili olarak yürütüldüğünü belirler. Her yazılım bileşeni için en iyi konumu seçmek, uygulamaları daha hızlı geliştirmenize olanak sağlar; dağıtım ve yönetimi kolaylaştırır; ve performans, kullanım, güvenlik, ölçeklenebilirlik ve güvenilirlik üzerinde daha fazla kontrol sağlar.

WebLogic Server Java Enterprise standardı olan J2EE’yi uygular. Java, ağ anlayışlı, nesne yönelimli bir programlama dilidir ve J2EE, distributed nesneler geliştirmek için birsürü component  teknolojileri içerir. Bu işlevsellik, WebLogic Server J2EE teknolojileri arasında her bir katmanın seçmeli olarak dağıtıldığı WebLogic Server uygulama mimarisine ikinci bir boyut ekler – uygulama mantığı katmanları.

Sonraki iki bölümde WebLogic Server mimarisinin bu iki görünümü açıklanmaktadır: yazılım katmanları ve uygulama mantık katmanları.

Özetleyecek olursak Weblogic Browser tabanlı thin client lar ve database gibi back-end sistemler arasında bulunan java tabanlı bir uygulama sunucusudur. Daha önce BEA firmasına ait olan bu ürün, daha sonra Oracle tarafından satın alınmıştır. Oracle; Weblogic application server ı satın aldıktan kendi uygulama sunucusu olan Oracle Application Server’a olan desteğini çekerek tamamen Weblogic üzerine yoğunlaşmıştır. (continue reading…)

 10,837 total views,  2 views today


Linux İşletim Sisteminde Çalışan Weblogic Sunucular ve Node Manager lerin Listesi

#!/bin/bash

DOMAIN_DIRECTORY="domains"

echo "################################################################################"
echo "# WebLogic Servers"
echo "# <owner> <domain> <server> <pid> <ports>"
echo "################################################################################"
ps -ef | grep "[D]weblogic.Name="|while read tmp
do
 owner=`echo $tmp | awk '{ print $1 }'`
 webLogicServer=`echo $tmp | grep -oP "(?<=Dweblogic.Name=)[^ ]+"`
 pid=`echo $tmp | awk '{ print $2 }'`
 port=`echo $tmp | netstat -tlpn 2>/dev/null | grep $pid | awk '{ print $4 }' | tr '\n' ',' | tr ' ' ',' | grep -o ":....," | sort -u | tr -d '\n' | tr -d ':' | sed 's/,$//'`
 if [ -z "$port" ]; then
  port="null"
 fi
 domain=`echo $tmp | grep -oP "(?<=BootIdentityFile=)[^ ]+"`
 domain=`echo $domain | grep -oP "(?<=$DOMAIN_DIRECTORY/)[^ ]+" | cut -d/ -f1`
 if [ -n "$1" ]; then
  echo "$owner $domain $webLogicServer $pid $port kill -9 $pid"
 else 
  echo "$owner $domain $webLogicServer $pid $port"
 fi
done|sort|column -t

echo
echo "################################################################################"
echo "# Node Managers"
echo "# <owner> <mw_home> <pid> <port>"
echo "################################################################################"
ps -ef | grep "[w]eblogic.NodeManager"|while read tmp
do
 owner=`echo $tmp | awk '{ print $1 }'`
 pid=`echo $tmp | awk '{ print $2 }'`
 port=`echo $tmp | netstat -tlpn 2>/dev/null | grep $pid | awk '{ print $4 }' | tr '\n' ',' | tr ' ' ',' | grep -o ":....," | sort -u | tr -d '\n' | tr -d ':' | sed 's/,$//'`
 if [ -z "$port" ]; then
  port="null"
 fi
 mw_home=`echo $tmp | grep -oP "(?<=bea.home=)[^ ]+"`
 if [ -n "$1" ]; then
  echo "$owner $mw_home $pid $port kill -9 $pid"
 else 
  echo "$owner $mw_home $pid $port"
 fi
done|sort|column -t

İyi Çalışmalar

 3,715 total views


Linux Üzerine Oracle Weblogic 12.1.1 Kurulumu

Merhaba arkadaşlar bu yazımda Linux işletim sistemi üzerine Oracle Weblogic 12.1.1 kurulumunu anlatacagım.
1. Weblogic Kurabilmek için sistemimiz de JDK’nın kurulu olması gerekir.Buradan bize uygun JDK’mızı indirebiliriz.(Benim işletim sistemim 64 bit linux oldugu için jdk-7u2-linux-x64.rpm adında ki JDK’yı indiriyorum)

2. İndirdigim rpm uzantılı dosyamın bulundugu dizine giderek aşagıda ki kodu çalıştırıyor ve JDK’mı kuruyorum.
$ rpm -Uvh jdk-7u2-linux-x64.rpm 

3. Daha sonra buradan Weblogic 12.1.1 sürümünün indirilmesi lazım.(Ben Generic Installer (997MB) olan weblogici indiriyorum)

4. İndirme İşlemi bittikten sonra  hostname’imizi aşagıda ki gibi root kullanıcısıyla düzenleriz.
$ vi /etc/hosts
127.0.0.1 localhost.localdomain localhost
192.168.1.100 weblogic weblogic

5. Weblogic 12.1.1’in işletim sisteminde çalışacağı kullanıcı ve grupları aşagıda ki gibi oluştururuz ve parolalarımızı belirleriz.
groupadd -g 1000 oinstall
useradd -u 1100 -g oinstall oracle
passwd oracle

6. Weblogic’in kurulacağı dizin oluşturur ve yetkileri veririz.
mkdir -p /u01/app/oracle/middleware
chown -R oracle:oinstall /u01
chmod -R 775 /u01/*

(continue reading…)

 7,530 total views,  2 views today


 • Sertifikasyon • Etiketler

 • Topluluklar

                   
                   
 • Copyright © 1996-2010 Mustafa Bektaş Tepe. All rights reserved.
  Türkçeleştirme Blogizma | AltyapıWordPress