Karakter fonksiyonları karakter verileri girdi olarak  alan, karakter ya da sayısal değerler döndürebilen fonksiyonlardır. Bir çogu bir veya birden fazla karakter veri tipinde paremetre alır ve karakter yada sayısal veri tipinde deger döndürür.
Bazı karakter fonksiyonları ;

CONCAT Fonksiyonu
CONCAT fonkiyonu iki parametre alır ve içine yazlan ikinci dizgeyi birinci dizgeye ekler.

* SQL>SELECT CONCAT(‘Mustafa’,’Bektas’) FROM DUAL;
Dönen_Deger
MustafaBektas

SUBSTR Fonksiyonu
SUBSTR(x,y,z)  fonksiyonu x karakter dizgesinden y’ninci pozisyondan başlayarak x’in sonuna kadar ya da eger belirtilmişse z’ninci pozisyona kadar olan dizgeyi döndürür.

*SQL> SELECT SUBSTR(‘Mustafa’,1) FROM DUAL;
Dönen_Deger
Mustafa
*SQL> SELECT SUBSTR(‘Mustafa’,1,5) FROM DUAL;
Dönen_Deger
Musta (continue reading…)

Loading