fsck, file system check , yani dosya sistemini kontrol etmek manasına gelen bir komuttur. Görevi, dosya sisteminiz üzerinde oluşan hataları denetler ve bunları gidermeye çalışır.

Bu komut parametre olarak disk bölümü adı veya disk bölümünün /etc/fstab dosyasında belirlenmiş bağlanma noktasını alır. Fsck komutu ek bir parametre kullanmadan çalıştırıldığında bulduğu her bir hatanın düzeltmesi için onay isteyecektir. Bu da büyük boyutlu dosya sistemlerinde çok zaman alabilmektedir. Tespit edilen tüm hataların düzeltilmesi için –y parametresi kullanılmalıdır. fsck komutu mutlaka okuma-yazma modunda bağlanmamış dosya sisteminde çalıştırılmalıdır.Eğer okuma ve yazmak için bağlanılmış bir dosya sisteminde çalıştırılısa beklenmedik hatalar oluşabilir.

Örneğin /dev/sdb1 disk bölümünün dosya sistemini düzeltmek için aşağıdaki komut verilir.

[root@oracle12c ~]# fsck -y /dev/sdb1
fsck from util-linux-ng 2.17.2
e2fsck 1.43-WIP (20-Jun-2013)
/dev/sdb1: clean, 16/327680 files, 58466/1309289 blocks
[root@oracle12c ~]#

Eğer aşağıdaki komutu yazarsanız, işletim sistemi bir fsck isteği ile yeniden başlayacak, ve açılırken diskleri mount etmeden hemen önce fsck işlemini yapacak.

shutdown -Fr now

Aşağıdakiler Fsck komutu için mümkün olan çıkış kodlarıdır.

  • 0 – Hata yok
  • 1 – Dosya sistemi hatası düzeltildi
  • 2 – Sistem yeniden başlatılmalıdır.
  • 4 – Dosya sistemi hataları düzeltilmedi.
  • 8 – Operasyon hatası
  • 16 – Kullanım yada sözdizimi (syntax) hatası
  • 32 – Fsck kullanıcı isteği ile iptal edildi.
  • 128 – Paylaşımlı kütüphane hatası

fsck dahili bir dosya kontrol işlemi için ilgili dosya denetleyicisi komutu kullanır. Bu fsck checker komutlar genellikle / sbin altında bulunur.

Aşağıdaki örnek, çeşitli olası fsck denetleyicisi komutları gösterir. (Örnek: fsck.ext2, fsck.ext3, fsck.ext4, vs….)

[root@oracle12c ~]# cd /sbin/
[root@oracle12c sbin]# ls fsck*
fsck  fsck.cramfs  fsck.ext2  fsck.ext3  fsck.ext4  fsck.ext4dev  fsck.msdos  fsck.vfat

Mustafa Bektaş Tepe

İyi Çalışmalar

Loading