Dosya sistemi yapısı genel olarak şu bölümlerden oluşur;

 • Superblock
 • Datablock
 • Bootblock
 • inode

Superblock

Dosya sisteminin boyutu gibi, bütünü hakkında bilgiler içeren bölüm. Dosya sisteminin büyüklüğü, başlangıç ve bitiş adresleri, inode tablosu, boş blok tablosu, veri bloklarının başlangıç adresleri gibi bilgileri saklar. Süperblok aynı zamanda dosya sisteminin düzgün olarak kalmasını sağlar, yapısı herhangi bir nedenle bozulursa bozukluğu giderebilecek yazılımların çalışmasını sağlanabilir bu yazılımlar otomatik olarak alınan yedekleri yükler. Aşağıdaki komutla superblock’u ve yedeklerini görebiliriz.

Linux Dosya Sistemi İç Yapısı 1

DataBlock

Dosyalardaki bilgilerin depolanmasını sağlayan kısımdır.

Bootblock

Dosya sisteminin ilk birkaç segmentinde yer almaktadır. Önyükleme bloğu, işletim sistemini yüklemek için kullanılan başlangıç önyükleme programını içerir.

iNode

iNode Index node, kelimelerinin kısaltılmasıdır. Bir dosya sisteminde (ext4,ext3,ntfs vb..) dosyaların saklanma işlemi dosyanın adı ve o ada karşılık gelen eşsiz, benzersiz bir tamsayıdan oluşmaktadır. Dosya sistemindeki her nesne iNode (index node) ile gösterilir. Bunu bir etiket olarak düşünebilirsiniz. File System’de her dosya ve dizinin eşsiz bir iNode numarası bulunur. iNode da dosyanın ismi ve File System ağacında nerede olduğu bilgisi tutulmaz, tutulan bilgiler ise aşağıdaki gibidir;

 • Dosyanın türü
 • Dosyanın izinleri(r-okuma,w-yazma,x-çalıştırma)
 • Dosyanın sahibi ve grubu
 • Dosyanın boyutu
 • Dosyanın Access,change,modification zaman etiketleri
 • Dosyanın silinme zamanı
 • Link sayısı(soft veya hard link)
 • Access Control List(ACL) bilgisi
 • Dosyanın disk üstünde hangi blockta olduğu bilgisi
 • Locking bilgisi,kullanımda olduğu zaman “kullanılıyor diye dosyayı locklar”

(continue reading…)

Loading