Dosya sistemi oluşturmak için mkfs komutu kullanılır. Ön tanımlı olarak mkfs komutu ext2 linux dosya sistemi formatında disk bölümünü formatlar. Fakat –t parametresi ile diğer dosya sistemleri de oluşturulabilir. Örneğin /dev/sdb1 disk bölümünde MS-DOS formatında disk bölümü oluşturmak için aşağıdaki komut kullanılır.

mkfs –t msdos /dev/sdb1

Aslında mkfs komutu farklı komutlar için bir aracı komut durumundadır. Kendisi herhangi bir dosya sistemi oluşturmaz. Verilen parametreye göre ilgili dosya sistemi oluşturma komutunu çalıştırır. Yukarıdaki örnekteki –t msdos parametresinden dolayı aslında mkdosfs komutunu çalıştırır. –t parametresi verilmediğinde ext2 dosya sistemini ise mke2fs komutunu çalıştırarak oluşturur. Mkfs yerine doğrudan ilgili dosya sistemine ait komutu da çalıştırabilirsiiz. Bu komutlardan bazıları:

mke2fs mkfs.minix mkfs.ext3
mkfs.bfs mkfs.ufs mkfs.ext2
mkdosfs mkfs.xfs mkfs.ext4
mkfs.cramfs mkfs.btrfs mkfs.jfs
mkfs.ext4dev mkfs.msdos mkfs.vfat

 

Örneğin aşağıdaki 3 komutla ext3 dosya sistemi oluşturulabilir.

mkfs –t ext3 /dev/sdb1
mkfs.ext3 /dev/sdb1
mke2fs –j /dev/sdb1

ext4 dosya sistemi oluşturmak istersek;

mkfs.ext4 /dev/sdb1
mke4fs -t ext4 /dev/sdb1

Linux mkfs - Linux Dosya Sistemi Oluşturma
(continue reading…)

Loading