Oracle’da tablo sütunlarını ,Oracle veri tiplerinin yanında ANSI, DB2  ve  SQL/DS  veri tiplerinde de tanımlamak mümkündür.Bu tür veri tiplerini Oracle veritabanı kendi içinde ki yerleşik dönüştürücüyle Oracle veri tiplerine çevirmektedir.Bu dönüşüm işlemini Oracle otamatik olan kendisi yapsa da dönüşüm işleminin kullanıcı tarafından yapılması tavsiye edilir..
NOT : Oracle’ın kendisi otomatik yaptıgı bazı çeviri durumlarında hata verebiliyor çünkü çevirdigi veri tipini yanlış tanımlıyabiliyor.

TO_CHAR Fonksiyonu
Bu fonksiyon, tarih veya sayısal bilginin istenildiği gibi biçimlendirilerek karakter dizisine dönüştürülmesini sağlar. İki farklı uygulama alanı bulunmaktadır. Eğer tarih bilgisini karakter dizisine, yani bir katara dönüştürmek söz konusu ise ;
TO_CHAR(tarih,’biçim maskesi’)
tanımı uygulanır.Tarihle ilgili biçimlendirme ifadesi; bazı biçimlendirme elemanlarından ve kurallardan oluşur. Biçimlendirme ifadesi, tek tırnaklar arasında yazılır ve büyük küçük harf ayrımına karşı duyarlıdır. Tarih ve zaman ile ilgili biçimlendirme ifadelerinde aşağıdaki tanımlardan yararlanılır ; (continue reading…)

Loading