SWITCHOVER

Standby teknolojisi kullanıyorsak sistemimizi test etmek adına veya production veritabanında ki planlı kesintilerden dolayı veritabanları arasında rol değişimi yapmamız gereken durumlar oluşabiliyor.Böyle planlı durumlara switchover(rol degişimi) denilir.Yani switchover ile production veritabanımız stand by’a,standby veritabanımız ise production veritabanı olur.Switchover’da 3.parti uygulamalarla(Broker,Cloud,dbvisit) yapılabileceği gibi sql komutlarıyla da yapılabilir.Biz örneğimiz de sql komutları ile yapacağız.

  1. Production  veritabanımızda tüm loglarımızın taşınması için logfile switch yapıyorum.(primary)
ALTER system switch logfile;
  1. Switchover yapmadan önce veritabanımızın switchover durumunu görelim.(primary)
SELECT switchover_status FROM v$database;

(continue reading…)

Loading