Merhabalar,RAC veritabanını ARCHIVELOG moda almak,single instance veritabanından farklıdır.
Bende örnek li olarak RAC yapıda ki veritabanını ARCHIVELOG moda alacagım.

  • Öncelikle veritabanımızın hangi modda(ARCHIVELOG veya NOARCHIVELOG) çalıştıgını ve arhivelog ları çıkaracagı path(alanı) görürüz.
[oracle@***** ~]$ sqlplus / as sysdba
SQL> archive log list
Database log mode No Archive Mode
Automatic archival Disabled
Archive destination /u01/app/oracle/product/11.2.0.3/db_1/dbs/arch
Oldest online log sequence 31
Current log sequence 32
  • Archivelog ların formatını ve path’ini istedigimiz gibi düzenleriz.
ALTER SYSTEM SET log_archive_dest_1='location=+FRA/RAC/ARCHIVELOG/' SCOPE=spfile;
ALTER SYSTEM SET log_archive_format='arch_%t_%s_%r.arc' SCOPE=spfile;

(continue reading…)

Loading