Merhabalar aşağıda ki sorgu veritabanımızda ki temp tablespaceler hakkında ayrıntılı bilgi veriyor.

SET PAGESIZE 60
SET LINESIZE 300
COL TABLESPACE_NAME FOR a40
COL TS_Size FOR 999999999.99
COL ALLOCATED_Size FOR 999999.99
COL FREE_Size FOR 999999

SELECT TABLESPACE_NAME,
       TABLESPACE_SIZE / 1024 / 1024 / 1024 TS_Size,
       ALLOCATED_SPACE / 1024 / 1024 / 1024 ALLOCATED_Size,
       FREE_SPACE / 1024 / 1024 / 1024 FREE_Size
  FROM dba_temp_free_space;

Yararlı olması Dilegiyle…
Yazar : Mustafa Bektaş Tepe

Loading