Flashback Data Archive ya da diğer adıyla Total Recall teknolojisi Oracle 11g ile birlikte gelmiştir.

Flashback Data Archive kritik tablolarda yapılan DML işlemlerini tablespace’de saklamamızı sağlayan teknolojidir.Peki kritik tablolar üzerinde yapılan DML işlemlerini saklamamızın bize sagladığı avantajlara örnek verecek olursak kullanıcıların hatalı DML işlemleri yaptığında hatalı DML işlemini görüp düzeltebiliriz,kritik tablolar üzerinde bir nevi loglama yaparak kritik verilerimizi korumak,geçmişe yönelik raporlamayla değişikliklerin takip edilmesi vs..

Denilebilir ki UNDO tablespace’lede eski verilere ulaşabilirim niye Flashback Data Archive kullanıp bir tablespace oluşturup işimi daha da uzatayim. Doğrudur da eger kritik tablolar üzerinde kısa zamanlı DML işlemlerini görmemiz bizim için yeterli ise flashback version query’i kullanıp DML işlemlerini görebiliriz ama flashback version query UNDO tablespace’i kullandığı için ancak UNDO tablespace’in büyüklüğü kadar geriye gidip yapılan DML işlemlerini görebiliriz bunun da uzun bir zaman olduğunu sanmıyorum(UNDO tablespace’in büyüklüğünü undo_retention parametresinden görebiliriz).Denilebilir ki burada UNDO tablespace’i büyütebilirim  ama UNDO tablespace’in esas görevi değiştirilen verileri geçmişe yönelik saklamak değildir.
(continue reading…)

Loading