Prosedürleri öğrenirken fonksiyonlarla ilgili olarak geriye bir değer döndürür demiştik.

Yeri gelmişken internette karşılaştığım prosedür  veya fonksiyonların önemiyle ilgili güzel bir örnek; Bir işlemi birden çok yaptığınızı düşünün. Her seferinde aynı işlemi yapan kodu yazmak oldukça zahmetli olurdu. Fonksiyonlar veya prosedürler, bu soruna yönelik yaratılmıştır. Sadece bir kereye mahsus yapılacak işlem tanımlanır. Ardından dilediğiniz kadar, bu fonksiyonu çağırırsınız. Üstelik fonksiyonların yararı bununla da sınırlı değildir. Fonksiyonlar, modülerlik sağlar. Sayının asallığını test eden bir fonksiyon yazıp, bunun yanlış olduğunu farkederseniz, bütün programı değiştirmeniz gerekmez. Yanlış fonksiyonu düzeltirsiniz ve artık programınız doğru çalışacaktır. Üstelik yazdığınız fonksiyonlara ait kodu, başka programlara taşımanız oldukça basittir.

Bir fonksiyon  aşağıdaki şekilde oluşturulur.

CREATE [OR REPLACE] FUNCTION fonksiyon_adi
[(parametre_adi[IN | OUT | IN OUT] parametre_tipi [, ...])]
RETURN donen_degiskenin_tipi
{IS | AS}
BEGIN
   < fonksiyonun gövdesi>
END [fonksiyon_adi];

(continue reading…)

Loading