PL/SQL, SQL cümlelerine blok yapılarının,şart cümlelerinin,dögülerin v.b diğer özelliklerin eklenmesiyle oluşmuş bir dildir.En temel yapı birimi bloktur.Bir veya birden fazla bloktan oluşabilirler.Akış kontrolü sayesinde yapısal dillere ait olan şart cümleleri ve döngüler PL/SQL bloklarında kullanılabilir. Aşağıdaki resimde bir PL/SQL bloğunun çalışması gösterilmiştir.

PL/SQL Block - PL/SQL Engine

Birbirleriyle ilişkili ifadelerin mantıksal bölümlere ayrılması demektir.Değişken tanımlamaları ve hata kontrolleride her blok içerisinde yapılabilir.PL/SQL blok yapısı 3 bölümden oluşur.


[DECLARE

-- delarations]

BEGIN

-- statements

[EXCEPTION

-- handlers

END;

(continue reading…)

Loading