Program komutları yazıldığı sırada akar. Ama çoğunlukla, bu akımı yönlendirmek gerekir. Bu iş için denetim yapılarından koşulları kullanabiliriz. Program akışını, belli mantıksal konullara göre istenen yöne saptıran denetim yapılarıdır.

Aşağıda şekil incelediğimizde condition yazan yer çalışmasını istediğimiz kodun çalışması için gereken koşul belirtiliyor eğer bu koşul doğru ise o zaman conditional code içinde sunduğumuz kodumuz çalışıyor ama  koşul yanlış ise bu şekle göre programımız sonlanıyor.

PL/SQL Koşullar - PL/SQL Conditions - PL/SQL if then else

Aşağıdaki çizelge de PL/SQL ‘de bulunan koşullu ifadeler bulumaktadır.

İfade Açıklama
IF-THEN IF- THEN- END IF;
Bu yapı if ‘in ardından belirtilen koşul sağlandığında then’in ardından gelen kod bloğu çalışır ve end if ile blok sonlanır. Zaten if’in ardındaki koşul sağlanmamış ise direk if then end if bloğu biter.
IF-THEN-ELSE IF-THEN-ELSE – END IF;
Bu koşul yapısında ise if koşuluna bir alternatif oluşturuyoruz.Yani eğer ilk koşul yanlış ise ya da null ise else’e git oradaki kodu çalıştır diye komut vermiş oluyoruz. Bu yapı sayesinde koşul sağlansın ya da sağlanmasın sonunda herhangi bir kod ile bir aksiyon alıyoruz.
IF-THEN-ELSEIF IF-THEN-ELSEIF-ELSEIF-ELSE-END IF;
Bu koşul yapısında birden fazla koşul için kodunuzu destekleyebilirsiniz. Örnek vermek gerekirse notu 0 ile 40 arasındakiler için bir işlem 40 ile 60 arasındakiler için farklı bir işlem 60 ile 80 arasındakiler için farklı bir işlem bunların dışındaki şartlar için de başka bir ihtimal gibi uzatabiliriz.
CASE CASE
Bu koşul yapısında bir değişkenin istenilen koşullardeki değerlerine göre kod blokları çalıştırılıyor.
NESTED IF-THEN-ELSE İç içe if’li bloklar oluşturabilirsiniz.

(continue reading…)

Loading