Pl/SQL’in bir prosedürel(yordamsal) bir dildir ve zaten ismini de buradan almıştır. Yordamların da alt programlar(subprogram) olduğunu ve bu alt programların bir araya gelerek  daha büyük kodları meydana getirdiğini söyleyebiliriz. Alt programlar bağımsız(standalone) veya bir paket(package) içerisinde oluşturulabilir. Paket konusunu ileride anlatacağım için bağımsız alt programlar ile devam edeceğiz.

Bağımsız alt programlar  CREATE PROCEDURE ve CREATE FUNCTION şeklinde oluşturulabilir ve silmek için ise  DROP PROCEDURE ve DROP FUNCTION  işlemlerini kullanarak yapabiliriz. Fonksiyonlar konusunu ayrıntılı bir şekilde işleyeceğiz fakat yordamları anlamak için fonksiyon tanımı bize yararlı olacak.

Fonksiyon :  Fonksiyonlar parametre alan ve tek bir değer döndüren alt programlardır.

Prosedür  :  Prosedürler parametre alabilen fakat geriye herhangi bir değer döndürmeyen alt programlardır.

NOT : Şunu da söyleyebiliriz: İşlev açısından prosedürler java/c#’taki void metodlara, fonksiyonlar ise değer dönen (string, int, bool vs.) metodlara benzer.

Prosedür oluştururken kullanacağımız yapı aşağıdaki gibidir.

CREATE [OR REPLACE] PROCEDURE yordam_adı
[(parametre_adı [IN | OUT | IN OUT] parametre_tipi [, ...])]
{IS | AS}
BEGIN
  < yordam gövdesi >
END yordam_adı;

(continue reading…)

Loading