Alt sorgu(Subquery) sorgu içerisinde sorgu demektir.İçte ki alt sorgu problemin bir kısmının çözümünü verir,kalan kısmı ise ana sorguda çözülür.

Örnekle açıklayacak olursak employees tablosunda yer alan verilerden first_name sütunu Nancy olan verinin salary’i sütunundan yüksek olan diğer verileri listele.Burada sorguyu 2 parçaya böleriz birinci parça Nancy’nin salary sütununun değeri ne kadar ,ikinci parça ise hangi verilerin salary sütunu Nancy’den yüksektir.

SELECT * FROM employees
WHERE salary > (SELECT salary FROM employees WHERE first_name='Nancy');
  1. Alt sorguları SELECT cümlelerinin FROM kısmında kullanırsak bu alt sorguya İçsel Görüntü denilir.
  2. Alt sorguları SELECT cümlelerinin WHERE kısmında kullanırsak bu tür alt sorgulara İç İçe alt sorgu denilir.
  3. Eger ana sorgu da kullanılan bir sütun alt sorguda da kullanılırsa buna Korelasyon alt sorgu denilir.Ana sorguda ki her bir kayıt için alt sorgu bir kez çalıştırılır.
  4. Eger alt sorgu sadece bir sütun ve bir kayıt döndürüyorsa bu tür alt sorgulara Doğrusal alt sorgu denir.

(continue reading…)

Loading