Grup By(Verilerin Gruplandırılması)

Grup fonksiyonları yukarıda da belirtiğim gibi gruplanmış veriler üzerinde işlem yapar.SQL cümlelerin de verilerin nasıl gruplanmasını istediğimizi GROUP BY ifadesi ile belirtiriz.

Yukarıda da anlatıgımız gibi grup fonksiyonları bir sütundaki verileri, bir işleme sokarak tek bir değer döndürür. Biz eğer tek değer döndürmesini istemiyorsanız, yani her grup için ayrı ayrı hesap yapmasını istiyorsak Group By  ‘ı kullanırız.

  • Aşagıda ki sorgu da employees tablosunda ki job_id sütununa göre gruplar ondan sonra da her grupdaki salary sütununda bulunan verilere göre ortalamayı verir.
Select job_id,AVG(salary) from employees GROUP BY job_id;
NOT : SQL cümlesinin SELECT kısmında kullanılan gruplama ifadeleri ve sabit değerler haricinde ki tüm sütunlar GROUP BY ifadesinde yer almalıdır.
Select job_id,manager_id,AVG(salary) from employees
GROUP BY job_id,manager_id;

(continue reading…)

Loading