İlişkisel veritabanı sistemler de veriler birbirleriyle ilişkili birçok tabloda saklanır.

Bazı durumlar da ihtiyaç duyulan bilgileri almak için birden fazla tablodan yararlanmak gerekir.Bu gibi durumlar da ilgili tablolara ulaşmak için SQL’in JOIN(birleştirme) özelliğini kullanırız.

Oracle’da birçok JOIN çeşidi vardır ;

  • Inner Join
  • Natural Join
  • Join ….. Using
  • Join ….. On
  • Cross Join
  • Outer Join

(continue reading…)

Loading