Operatörler veri üzerinde işlem yaparak bir sonuç dönderen işlemlerdir.Operatörler özel karakterlerle veya özel anahtar kelimelerle temsil edilir(*,Union,All,In,Between vs.).

  • Aritmetik Operatörler(Arithmetic Operators)
  • Birleştirme Operatörü(Character Operators)
  • Küme Operatörü(Set Operators)
  • Karşılaştırma Operatörleri(Comparison Operators)
  • Mantıksal Operatörler(Logical Operators)
  • Diger Operatörler(Other Operators)

Aritmetik Operatörler(Arithmetic Operators)

Aritmetik operatörler sayısal değerler üzerinde işlem yapmak için kullanılır.Aritmetik işlemlerde NULL ile işlem yapılır ise sonuç daima NULL çıkar.Tarih için de aritmetik operatörleri kullanabiliriz. (continue reading…)

Loading