Verileri saklamak için veritabanında bir tablo oluşturuldugu zaman ,tabloda ki her bir sütun için bir veritipi belirtilmelidir.Bu veritiplerini ise sütunumuzda saklamak istedigimiz verilerin özelliklerine göre seçeriz.

Veri tipleri ;

CHAR(X) : Karakter degerleri saklayabilmek için kullanılan veritipidir.Büyüklügü en küçük 1 bayt en büyük 2000 baytdır(1 byte’ı 1 karakter olarak düşünebiliriz). CHAR veri tipinde büyüklük belirtmesek büyüklük 1 olarak atanır.CHAR veritipi ile bir sütun oluşturdugumuz zaman,veritabanı belirtilen büyüklük degerinin tamamen doldurulmasını saglar.Örnegin CHAR(10) şeklinde tanımlanmış bir sütuna ‘MUSTAFA’ verisini girdigimiz zaman , ‘MUSTAFA’ verisi 7 karakterli oldugu için veritabanı ‘MUSTAFA’ verisinin yanına 3 tane boşluk koyar ve 7 karakterli ‘MUSTAFA’ verisini, yanında 3 tane boşluk bulunan 10 karakterli ‘MUSTAFA ‘ verisine çevirir.Char veritipinde belirtilen büyüklük degerinden daha büyük bir veri girdigimiz zaman ise hata mesajı alrız. (continue reading…)

Loading