SELECT cümlesi bir veri tabanından verileri seçmek ve çıkarmak (“retrieve”) için kullanılır. Yapısı ;
SELECT [DISTINCT] { * | sütun, ….} FROM tablo_adı;
Select cümlesi kullanılarak aşağıda ki işlemleri yapabiliriz ;

  • Kapsam Sınırlama : Bir tablodan döndürülecek sütunların sınırlandırılabilmesi özelliğidir.Örnegin HR kullanıcısında ki employees tablosundan tüm sütunları çekebileceğimiz gibi kapsam sınırlama özelliğini kullanaraktan istediğimiz sütunları da seçebiliriz.Örnegin employees tablosundan kapsam sınırlama özelliğini kullanarak first_name ve last_name sütunlarını seçelim ;
Select first_name,last_name from employees;
  • Seçim Sınırlama : Bir tablodan döndürülecek satırların sınırlandırılabilmesi özelliğidir.Örnegin HR kullanıcısında ki employees tablosundan tüm satırları çekebileceğimiz gibi seçim sınırlama özelliğini kullanarak istediğimiz satırları da seçebiliriz. Örnegin employees tablosundan seçim sınırlama özelliğini kullanarak salary’isi 10000 olanları versin  ;

(continue reading…)

Loading