Tarih degerleri Oracle’de yüzyıl,yıl,ay,gün,saat,dakika ve saniye degerlerini ifade eden sayılar olarak saklanır.Varsayılan tarih formatı DD-MON-RR’dir.Geçerli Oracle tarih degerleri 1 Ocak 4712 M.Ö. ve 31 Aralık 9999 M.S. arasında ki degerlerdir.

NOT : Varsayılan DATE formatı NLS_DATE_FORMAT başlangıç parametresi ile verilmektedir.Bu deger kullanıcı çevre ya da oturum degişkenleri ile dagiştirilebilir.
Geçerli DATE formatını görmek için aşagıda ki sorguyu çalıştırırız ;

* SQL> SELECT * FROM nls_sessıon_parameters WHERE parameter LIKE ‘%NLS_DATE%’;
Dönen_Deger

PARAMETER VALUE
NLS_DATE_FORMAT DD/MM/RRRR
NLS_DATE_LANGUAGE TURKISH

Geçerli DATE formatını degiştirmek için aşagıda ki sorguyu çalıştırırız ;

* SQL> ALTER SESSION SET nls_date_format = ‘DD/MM/YYYY’; Dönen_Deger sessıon SET altered.

(continue reading…)

Loading