Weblogic, Admin Console için lokal kullanıcılara ait şifre bilgilerini lokal LDAP yapısı içerisinde tutmaktadır. Console üzerinde yeni bir kullanıcı oluşturduğunuzda bu kullanıcı Weblogic’e gömülü LDAP üzerinde saklanmaktadır ve bu LDAP yapısı üzerinden yönetilmektedir.
Weblogic yönetim panellerine ait domain’in sahibi bir ana kullanıcı bulunmaktadır. Genellikle de bu kullanıcının varsayılan ismi ‘weblogic’ olarak verilmektedir. Farklı nedenlerden dolayı bu kullanının şifresini değişitirmek isteyebilirsiniz. Ya da bu kullanıcının şifresini resetlemek de isteyebilirsiniz. Bu tür durumlarda aşağıdaki yol haritasını izleyerek şifre değişikliği işlemini başarıyla gerçekleştirebilirsiniz.

1. ‘Middleware home’ ve ‘Domain home’ değişkenleri aşağıdaki gibi export edilmelidir;

export MW_HOME=/u01/app/oracle/middleware 
export DOMAIN_HOME==/u01/app/oracle/domain/test

2. Weblogic Admin Console’u kapatırız.

$DOMAIN_HOME/bin/stopWebLogic.sh

3. Data dizininin yedeğini alırız.

mv $DOMAIN_HOME/servers/AdminServer/data $DOMAIN_HOME/servers/AdminServer/data-old

4. Ortam değişkenleri aşağıdaki script yardımıyla set edilmelidir;

. $DOMAIN_HOME/bin/setDomainEnv.sh

5. Admin server altındaki ‘security’ dizini altında ‘DefaultAuthenticatorInit.ldift’ dosyasının yedeği alınmalıdır;

cd $DOMAIN_HOME/security
mv DefaultAuthenticatorInit.ldift DefaultAuthenticatorInit.ldift_backup

6. Aşağıdaki komut yardımıyla yeni şifre belirlenmelidir. Burada varsayılan domain sahibi kullanıcının ‘weblogic’ olduğu düşünülerek yazılmıştır. yeni şifre yazıldıktan sonra bir boşluk ve nokta karakteri unutulmamalıdır. Bu komut koşturulduktan sonra yeni ldift dosyası oluşacaktır.

cd $DOMAIN_HOME/security
java weblogic.security.utils.AdminAccount weblogic yeni_sifre .

7. Eğer boot.properties dosyası daha önceden set edilmişse ve kullanılıyorsa bu dosya içerisinde de yeni kullanıcı adı ve şifre yedeği alındıktan sonra güncellenmelidir;

$DOMAIN_HOME/servers/AdminServer/security
cp boot.properties boot_old.properties
cat boot.properties
username=weblogic
password= yeni_sifre

8. Son adım olarak domain varsayılan start komutu yardımıyla ayağa kaldırılarak yeni kullanıcı adı ve şifre ile login olunabilir;

$DOMAIN_HOME
nohup ./startWebLogic.sh >> startWebLogic.out &
tail -f startWebLogic.out

Hata oluşma ihtimali mevcut ve hata oluşması durumunda en azından yeni yapı çalışmıyor olsa bile eskiye geri dönebiliyor olmamız gerekir. Eğer bir hata ile karşılaşılırsa aldığımız backup dosyalarına geri dönülerek domain değişiklik öncesi hali ile çalıştırılabilir.

Mustafa Bektaş Tepe

İyi Çalışmalar

Loading